Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 17 september 2009 organiseerde de NHV haar Algemene Leden Vergadering voor het verenigingsjaar 2008. Tijdens de vergadering heeft het bestuur inzicht gegeven in de toekomstplannen. Onze voorzitter Huub Savenije heeft hiermee inzicht gegeven hoe de komende jaren het Nieuw Elan verder vorm en inhoud te geven.
Ook werd gememoreerd dat de NHV inmiddels al weer vele jaren actief is en haar bestaansrecht wel bewezen heeft.

Een bijzonder gelukkig feit is dat op de ALV voor het eerst in de geschiedenis van de NHV een vrouw in het bestuur is opgenomen. Door de vergadering werd drs. Susanne Groot, werkzaam bij HKV lijn in water, unaniem en onder applaus gekozen. Susanne Groot gaat zich ondermeer binnen het bestuur bezighouden met Ledenwerving.

Stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2008