Ledenprijs: Niet ledenprijs:

De dag vond plaats op 29 april 2010 te Zwolle, in het bestuurscentrum van de provincie Overijssel.

Na afloop van de voorjaarsbijeenkomst ‘Monitoring in de hydrologie’ organiseerde de NHV de Algemene Ledenvergadering.

Stukken voor de ALV 2009:
– Notulen ALV 2008;
– Agenda ALV 2009;
– Balans 2009;
– Exploitatie 2009;
– Jaarverslag 2009;
– Verslag secretaris 2009;