Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Datum: Donderdag 12 mei 2016
Locatie: Mariënhof – Kleine Haag 2, Amersfoort

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2014; (5 februari 2015)
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2015
4. Stromingen, stand van zaken en resultaat enquête
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2015
6. NHV 3.0
7. Plannen van de NHV voor de komende periode
8. Bestuurswisselingen/mutaties
9. Rondvraag
10. Sluiting

De notulen voor de ALV (concept) zijn hier te downloaden.

Daarnaast zijn de volgende stukken ter beschikking gesteld: