Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Datum: Donderdag 26 januari 2017
Locatie: TNO – Utrecht

Concept Notulen ALV
Agenda ALV

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2016
3. Verslag van de Secretaris over het jaar 2016
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2016
– Balans 2016 met toelichting
– Exploitatie 2016
– Toelichting exploitatierekening 2016
6. NHV 3.0
7. Begroting 2017
8. Plannen van de NHV voor de komende periode
9. Rondvraag
10. Sluiting