Ledenprijs: 0

Deze activiteit is alleen toegankelijk voor leden.

Op dinsdag 30 maart 2021, in de middag, zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Daarna hebben we een aanvullend programma met een gezellige afsluiting.

De agenda van de ALV (15:00-16:00 uur):

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Notulen ALV verenigingsjaar 2019
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2020
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019
 6. Plannen van de NHV voor de komende periode
 7. Begroting 2021
 8. Bestuurswisselingen/mutaties
 9. Voordracht en stemming ereleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het programma van de rest van de middag:
16:00-16:15 uur           pauze
16:15-16:35 uur           webinar Anne van Loon ´Drought in the Anthropocene´
16:35-16:45 uur           webinar Q&A
16:45-17:00 uur           transitie tijd
17:00-18:00 uur           pubquiz 30-jaar NHV

Het aantal stemmen voor de Kees Maas prijs is helaas nog erg laag: Log even in en stem allen voor je favoriete artikel:
Kees Maas prijs – Nederlandse Hydrologische Vereniging (nhv.nu)