Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0

Deze activiteit is alleen toegankelijk voor leden.

9 april 2020 vond de ALV over het verenigingsjaar 2019 plaats; bij uitzondering deze keer online!
Onderstaand vindt u de behandelde agenda en stukken. De notulen zijn in concept beschikbaar: Notulen ALV 2019 Concept.

Agenda

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Notulen ALV verenigingsjaar 2018
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019
 6. Plannen van de NHV voor de komende periode
  a. Webinars
  b. Vernieuwing website
  c. Voortzetting secretariële ondersteuning
 7. Begroting 2020
 8. Bestuurswisselingen/mutaties
  – Afscheid van Linda van den Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh
  – Voorstel voor benoeming Liduin Bos-Burgering tot secretaris
  – Voorstel voor benoeming Jelle van Sijl tot algemeen bestuurslid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting