Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Locatie: Kantoor Houdringe De Bilt, Grontmij, 14:00 – 16:30
Voorzitter: Frans van Geer
Secretaris en gastheer: Koen van der Hauw

Op donderdag 27 juni heeft de werkgroep Tijdreeksanalyse van de NHV een discussiemiddag georganiseerd met het thema “Modelbeoordeling”. Doel van deze middag is het gezamenlijk bespreken van zowel de theoretische als de praktische kant van het beoordelen van tijdreeksmodellen. De middag was bedoeld voor zowel gevorderden, beginners als anderen met interesse in dit thema.

Aanleiding
Steeds vaker worden tijdreeksmodellen toegepast voor bijvoorbeeld het opvullen of voorspellen van tijdreeksen, voor trendanalyse of voor effectbepaling. Het beoordelen van de geschiktheid van tijdreeksmodellen is echter niet evident. Het risico op verkeerde conclusies is dan ook aanzienlijk. Tijdens het op 6 maart 2012 gehouden symposium “Tijdreeksanalyse in hydrologisch toepassingsperspectief” bleek een brede behoefte om verder te discussiëren over het beoordelen van tijdreeksmodellen. Op deze discussiemiddag willen we hieraan een vervolg geven en praten over de mogelijkheden voor het beoordelen van tijdreeksmodellen en het voorkomen van verkeerde conclusies. De juiste beoordeling hangt af van de toepassing en de doelstelling. Graag horen we dan ook ervaringen of toepassingen vanuit de praktijk.

Programma

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.