Algemene Ledenvergadering 2019

09-04-2020
09-04-2020
Online (link volgt)

Agenda Algemene Ledenvergadering - verenigingsjaar 2019

Datum en tijd: 9 april 2020 13:00
Locatie: online. De link volgt nog.

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Verslag ALV 2018
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
 6. Plannen van de NHV voor de komende periode
  a. Webinars
  b. Vernieuwing website
  c. Voortzetting secretariële ondersteuning
 7. Begroting 2020
 8. Bestuurswisselingen/mutaties
  - Afscheid van Linda van den Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh
  - Voorstel voor benoeming Liduin Bos-Burgering tot secretaris
  - Voorstel voor benoeming Jelle van Sijl tot algemeen bestuurslid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Ledenprijs € 0,00
Niet ledenprijs (€ 99,00)

Voorwaarden

Alleen bedoeld voor leden.