NHV-Najaarsbijeenkomst Zoet Zout; van kennis naar praktijk. Amersfoort, dinsdag 12 november

12-11-2019
12-11-2019
Amersfoort

figuur

Foto Deltaprogramma RWS

Wereldwijd is water op veel plaatsen brak tot zout. In een natuurlijk kustlandschap is er in elke riviermonding en in de ondergrond een geleidelijke overgang van zoet water naar zout water. Door drainage, bodemdaling en zeespiegelstijging staat de voorraad zoetwater ook in Nederland onder druk. De deltabeslissing Zoetwater en het Deltaplan Zoetwater dragen eraan bij dat Nederland ook in de toekomst over voldoende zoetwater beschikt, voor een aantrekkelijke leefomgeving en een sterke economische positie.
Verspreid over laag Nederland worden maatregelen getest voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en aanvoeren van zoetwater. Maar hoe groot is het probleem nu echt? En zijn de voorgestelde oplossingen effectief en kostenefficiënt? Hoe kunnen we opschaling realiseren? Op dinsdag 12 november gaan we daarover graag met jullie in gesprek bij RH-DHV in Amersfoort. Meld je nu aan op www.nhv.nu!

programma

 

Ledenprijs € 10,00
Niet ledenprijs (€ 20,00)

Voorwaarden

Afmelden voor het symposium is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u daarna afmeld is het volledige bedrag verschuldigd en gaan wij ervan uit dat u aanwezig zult zijn. Uw factuur is het toegangsbewijs.