Waarom is evalueren zo moeilijk? Voorjaarsbijeenkomst 2018

17-05-2018
17-05-2018
Oude Wasserij De IJsselstroom, Vliegendijk 16 Zutphen

NHV Voorjaarsbijeenkomst 2018

Waarom is evalueren zo moeilijk?
Over evaluatie van maatregelen en waarom dat wel of niet goed gaat

Thema
Onder leiding van dagvoorzitter Jos Jogems (Waterschap Vechtstromen) bespreken we het evalueren van maatregelen aan de hand van verschillende voorbeelden én een veldbezoek. We zien voorbeelden van zowel goed uitgevoerde evaluaties als projecten waarbij dat niet gelukt is, van drinkwaterwinningen tot grondwateroverlast in stedelijk gebied en beekherstel. We gaan in op de slagingsfactoren en de factoren die een evaluatie moeilijk kunnen maken: draagvlak (of gebrek daaraan, bijvoorbeeld vanwege angst voor een onwelgevallig resultaat), financiering (of gebrek daaraan omdat het project is afgerond), monitoring en de vraag of het effect wel (specifiek) meetbaar is.

We nodigen u graag uit om met ons mee te denken en te discussiëren of evaluatie nu echt zó moeilijk is, en hopen u te zien bij onze voorjaarsbijeenkomst!

Locatie
In Oude Wasserij De IJsselstroom, Vliegendijk 16 Zutphen

Sprekers
• Arnold Lassche (Waterschap Vechtstromen)
• Marcel Maasbommel (Wareco)
• Laura Moria (Waternet)
• Arco van Vugt (Witteveen+Bos)

Programma

9:00 Ontvangst met koffie
9:30 Opening door dagvoorzitter Jos Jogems
9:40 Presentaties - ochtenddeel
11:00 Koffie
11:15 Introductie veldbezoek
11:45 Veldbezoek
12:45 Lunch
13:45 Presentaties - middagdeel
15:05 Discussie: Hoe komen we tot goede evaluaties?
15:50 Afsluiting
16:00       Borrel
17:30 Einde


Kosten deelname

NHV-lid € 60
Niet-lid €115
Studentlid € 20
Student, niet-lid        € 40 

* Log als lid eerst in met uw NHV-account om gebruik te maken van het leden-tarief.
** Studenten kunnen gebruik maken van studentenkorting door bij inschrijving van het symposium de optie " Studentenkorting"  te selecteren.
  

Ledenprijs € 60,00
Niet ledenprijs (€ 115,00)

Beschikbare opties

Studentenkorting
€ -40,00
€ -75,00

Voorwaarden

Afmelden voor het symposium is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u daarna afmeldt is het volledige bedrag verschuldigd.