Waarom is evalueren zo moeilijk? Voorjaarsbijeenkomst 2018

17-05-2018
17-05-2018
Oude Wasserij De IJsselstroom, Vliegendijk 16 Zutphen

Let op: de voorjaarsbijeenkomst van 17 januari is geannuleerd.

Hoe spijtig we het ook vinden om tot dit besluit over te gaan, zien we ons gezien het lage aantal aanmeldingen genoodzaakt de bijeenkomst te annuleren.

We zijn momenteel aan het inventariseren of er genoeg animo is om de bijeenkomst te verplaatsen, naar een datum buiten de periode van meivakanties, hemelvaart en pinksteren om. Mocht die er zijn, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk tweede helft juni.
Doorslaggevend hierin is dat we een idee krijgen of er voor een ander moment wel voldoende aanmeldingen voor de bijeenkomst zouden zijn. Mocht je dus interesse hebben in het thema (en deze onder voorbehoud van de datum mogelijk willen bezoeken), laat het weten via info@nhv.nu.NHV Voorjaarsbijeenkomst 2018

Waarom is evalueren zo moeilijk?
Over evaluatie van maatregelen en waarom dat wel of niet goed gaat

Thema
Onder leiding van dagvoorzitter Jos Jogems (Waterschap Vechtstromen) bespreken we het evalueren van maatregelen aan de hand van verschillende voorbeelden. We zien voorbeelden van zowel goed uitgevoerde evaluaties als projecten waarbij dat niet gelukt is, van drinkwaterwinningen tot grondwateroverlast in stedelijk gebied en beekherstel. We gaan in op de slagingsfactoren en de factoren die een evaluatie moeilijk kunnen maken: draagvlak (of gebrek daaraan, bijvoorbeeld vanwege angst voor een onwelgevallig resultaat), financiering (of gebrek daaraan omdat het project is afgerond), monitoring en de vraag of het effect wel (specifiek) meetbaar is.
Christina Oosterhoff neemt ons mee voor een wandeling in de directe omgeving, waar rond de IJssel en de Berkel van alles gebeurt.

We nodigen u graag uit om met ons mee te denken en te discussiëren of evaluatie nu echt zo moeilijk is, en hopen u te zien bij onze voorjaarsbijeenkomst!

Locatie
Oude Wasserij De IJsselstroom, Vliegendijk 16 Zutphen

Sprekers
• Arnold Lassche (Waterschap Vechtstromen)
• Emiel Kater (Rijkswaterstaat)
• Marcel Maasbommel (Wareco)
• Laura Moria (Waternet)
• Arco van Vugt (Witteveen+Bos)

Programma (concept)

9:00 Ontvangst met koffie
9:30 Opening door dagvoorzitter Jos Jogems
9:40 Evaluatie reallocatie drinkwaterwinning Mander - Arco van Vugt, Witteveen en Bos
10:15 Evalueren van maatregelen voor schoon water; een kleine geschiedenis van de tussenboezem van Vinkeveen - Laura Moria, Waternet
10:50 Koffie
11:10 Evaluatie van drainage- en infiltratievoorzieningen in stedelijk gebied - Marcel Maasbommel, Wareco
11:45 Veldbezoek met Christina Oosterhoff, Waterschap Rijn en IJssel
12:45 Lunch
13:45 Evaluatie van Ruimte voor de Riviermaatregelen ingericht om bij extreme gebeurtenissen te functioneren. Hoe evalueer je dat als het zich nog niet heeft voorgedaan? - Emiel Kater, Rijkswaterstaat
14:20 De Geeserstroom - Arnold Lassche, Waterschap Vechtstromen
14:50 Koffie
15:05 Discussie: Hoe komen we tot goede evaluaties?
15:50 Afsluiting
16:00       Borrel
17:30 Einde


Kosten deelname

NHV-lid € 60
Niet-lid €115
Studentlid € 20
Student, niet-lid        € 40 

* Log als lid eerst in met uw NHV-account om gebruik te maken van het leden-tarief.
** Studenten kunnen gebruik maken van studentenkorting door bij inschrijving van het symposium de optie " Studentenkorting"  te selecteren.
  

Ledenprijs € 60,00
Niet ledenprijs (€ 115,00)

Beschikbare opties

Studentenkorting
€ -40,00
€ -75,00

Voorwaarden

Afmelden voor het symposium is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u daarna afmeldt is het volledige bedrag verschuldigd.