Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Als hydrologen rekenen we uit hoe ten gevolge van klimaatverandering de waterhuishouding zal zijn veranderd in 2050, en zelfs 2100, maar zijn we eigenlijk wel in staat het hydrologisch verleden op een aannemelijke wijze te reconstrueren? Als dat lukt, kunnen we misschien ook enig vertrouwen hebben in onze klimaatprojecties. En wat kunnen hydrologen uit historische bronnen leren over het hydrologisch functioneren van landschappen? Het zijn vaak sluipende processen – zoals bodemdaling, stijgende gewasopbrengsten en zoutintrusie in het grondwater – die hydrologen makkelijk vergeten, maar die op de lange termijn weleens van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Deze twee vragen – kunnen we het verleden reconstrueren en wat kunnen we van het verleden leren? – komen tijdens het symposium aan de orde. De bijeenkomst is een mooie gelegenheid om ons blikveld te verruimen. Niet alleen leren van het verleden, maar ook eens kennis maken met het werk uit andere vakgebieden: de historische geografie en de landschapsgeschiedenis.

De dag wordt gehouden in lunchroom De Beken, gelegen op een prachtige locatie in het Renkumse beekdal (https://debeken.com). De kosten voor deelname bedragen EUR 40,–. U kunt zich opgeven via onderstaande knop. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je direct aan.

Programma

9:30 10:00 Inloop
10:00 10:05 Inleiding
10:05 10:35 Arnaut van Loon & Paul Schot
Evolutie van grondwatersystemen: Duizend jaar menselijke beïnvloeding van de waterhuishouding van de Gooi- en Vechtstreek.
10:35 11:05 Perry de Louw, Gualbert Oude Essink, Joost Delsman, Esther van Baaren & Joeri van Engelen

Het lange termijn geheugen van de zoet-zout verdeling

11:05 11:15 Willem Jan Zaadnoordijk
C.O.L.N. 60 jaar later: landelijke kaart grondwaterstandsdiepten op papier
11:15 11:45 Koffie
11:45 12:15 Erik Meijles & Erik Querner
Retrospectieve modellering van de historische hydrologie voor toekomstig waterbeheer van de Drentsche Aa
12:15 12:45 Harry Massop
Historische data en hydrologie in het gebied van de Baakse beek
12:45 13:45 Lunch
13:45 14:15 Hans Renes
Wat kan een hydroloog leren van een historisch-geograaf?
14:15 14:45 Jan van Bakel
Achtergrondverlaging: een historisch verschijnsel dat geen toekomst heeft
14:45 15:05 Discussie over NHV rapport Achtergrondverlaging
o.l.v. NHV-voorzitter Remko Uijlenhoet
15:05 15:35 Thee
15:35 16:05 Flip Witte, Marjolein van Huijgevoort,  Kelly Nijhuis, Sjoerd Rijpkema & Bernard Voortman
De waterbalans van de Veluwe in historisch perspectief
16:05 16:35 Jelle Buma & Timo Kroon
Invloed van historische klimaatvariaties en grondwaterstanden op gebouwschade
16:35 17:35 Borrel

 

Ledenprijs € 40,00

Niet ledenprijs (€ 40,00)

Aanmelden

Voorwaarden

Afmelden voor het symposium is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u daarna afmeld is het volledige bedrag verschuldigd en gaan wij ervan uit dat u aanwezig zult zijn. Uw factuur is het toegangsbewijs.