Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 20 Niet ledenprijs: 60

OPGELET: Mogelijk moet u door een bug op de website tweemaal op de knop inloggen klikken voordat u wordt ingelogd op uw account.

De stukken voor de ALV zijn te downloaden via deze link:

Op dinsdag 23 april 2024 organiseert de NHV een lentesymposium rondom het thema Water en Bodem Sturend . Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NHV plaats.

Het symposium vindt plaats in de Zalen van Zeven in Utrecht (locatie Bollenhofsestraat 138a). Het conceptprogramma is als volgt:

10:00 Ontvangst en koffie
10:30 Welkom en presentatie Water en Bodem Sturend (Mona zum Felde en Erna van der Werp)
11:15 Presentatie Water en Bodem Sturend (Hessel Woolderink en Dimmie Hendriks)
12:00 Lunch
13:00 ALV van de NHV
14:00 Koffiepauze
14:15 Workshops Water en Bodem Sturend (sessies voor laag- en hoog-Nederland)
16:00 Borrel

Met bijdragen van:

Erna van der Werp – Senior beleidsmedewerker Ruimte en klimaat bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Erna is sinds 2022 werkzaam bij het ministerie om invulling te geven aan Water en Bodem sturend. Daarvoor heeft ze ruim 24 jaar gewerkt bij het Waterschap als systems engineer en beleidsadviseur (stedelijk)waterbeheer. Ze werkt aan onderwerpen, zoals wateropgaven, Kaderrichtlijn Water, stedelijke waterplannen, en de programmering en uitvoering van projecten, zoals herstructurering en bestemmingsplannen. Complexe opgaves vragen een brede blik en inhoudelijke kennis, bewegend van gedetailleerd naar algemeen, van gisteren naar morgen en van kleine schaal naar grote schaal, waarbij inzichten vanuit verschillende vakdisciplines belangrijk zijn. Dit vraagt om samenwerking, geduld en vooral ook om creativiteit en positieve energie.

Mona zum Felde – Stedenbouwkundige ontwerper bij Defacto urbanism

Mona werkt zowel aan ruimtelijk ontwerpen en strategieën als aan complexe ontwerpend onderzoeksprojecten in Nederland en het buitenland. Het integreren van verschillende schalen en opgaven is haar specialiteit. Hierbij staan klimaatadaptatie, waterveiligheid en de toepassing van Nature-Based Solutions vaak centraal.Recente projecten waar dit aan bod is gekomen zijn onder andere verschillende opdrachten voor ‘bodem en water sturend’ en ‘zeespiegelstijging’ op regionaal en nationaal schaalniveau en de NBS-strategie voor Kigali, Rwanda.

Dimmie Hendriks – Senior projectleider en expert geohydrologie en hydrometeorologie bij Deltares

Dr. Dimmie Hendriks is senior projectleider en expert geohydrologie en hydrometeorologie bij de afdeling Bodem- en Grondwatersystemen van Deltares. Deltares breed coördineert zij de onderzoeksprogramma’s over droogte en informatiesystemen voor waterzekerheid. De interesses van Dimmie zijn grondwater, droogte en waterschaarste vraagstukken en oplossingen zoals managed aquifer recharge. Daarnaast heeft Dimmie ervaring met droogtevoorspellingen, geohydrologische monitoring en modellering, operationeel waterbeheer, toepassing van satellietgegevens, geïntegreerde risicobeoordelingen en interactie tussen grondwater en oppervlaktewater. De focus in haar werk ligt op samenwerking met en opleiding van lokale belanghebbenden en de integratie van lokale metingen en kennis in conceptuele en numerieke geohydrologische modellen en (operationeel) waterbeheer.

Hessel Woolderink – Onderzoeker Geomorfologie en Landschapsvorming bij Wageningen University & Research

Hessel is als onderzoer Geomorfologie en Landschapsvorming sterk betrokken bij Water en Bodem Sturend.

 

De deelnamekosten zijn: leden 20 euro, student-leden zijn gratis, niet-leden 60 euro.

Na inschrijving kunnen student-leden een mail sturen naar penningmeester@nhv.nu om het verschil in deelnamekosten te verrekenen. Dit emailadres is ook beschikbaar voor problemen met inschrijven. Je wordt dan handmatig toegevoegd.