Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Op woensdagmiddag 3 juli tussen 15u en 17u zal er weer een online webinar plaatsvinden vanuit de NHV. Deze zal zich focussen op het onderwerp ‘De toekomstbeelden van Nederland – klimaat, sociaaleconomische ontwikkelingen en de ruimtelijke opgave’.

In het eerste uur zal Deltares spreken over de nieuwe Deltascenario’s, uitgebracht in april 2024. Deze scenario’s laten vier mogelijke toekomstbeelden zien op basis van een bandbreedte van de klimaatverandering, de inspanning van Nederland om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en socio-economische ontwikkelingen. Daarmee wordt op nationale schaal een integraal beeld geschetst van de wateropgaven die daaruit volgen: de opgaven voor zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterveiligheid.

In het tweede uur zal het Planbureau voor de Leefomgeving de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 presenteren, uitgebracht in maart 2023. Deze scenario’s verkennen de mogelijke ruimtelijke inrichting van Nederland op lange termijn. In alle vier scenario’s speelt de transitie naar een duurzame samenleving een centrale rol. De scenario’s zijn opgezet op basis van opvattingen over Samenleving, Economie, Ruimtelijke Patronen en Sturing.

Aanmelden voor de webinar kan via de knop ‘Inschrijven’ op deze pagina, waarna een teams-uitnodiging per mail zal volgen.