Modflow

De NHV is dé vereniging voor Hydrologisch Nederland en gaat de mogelijkheid bieden om via cursussen, deels opgezet als workshops, de leden inhoudelijk kennis te laten nemen van de wijze waarop we in Nederland met hydrologie bezig zijn. Via cursussen/workshops kan de State-of-the-Art in Nederland van hydrologische onderwerpen beschikbaar worden gemaakt.

 

Er zijn vele onderwerpen die behandeld kunnen worden. Maar, waar is allemaal vraag naar? Laat het de NHV weten en maak uw ideeën kenbaar. Dit is mogelijk middels het contactformulier op de website. De begeleiders van de cursussen zullen, indien mogelijk, leden van de vereniging zijn, die zich in de praktijk met het betreffende onderwerp intensief bezighouden.

 

MODFLOW

Dat er behoefte is aan een Modflow cursus is een feit: Dit is door verschillende mensen in diverse gesprekken aangegeven, het is ook gebleken uit de Nieuw Elan enquête. In 2009 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een drietal cursussen met als onderwerp Modflow. De NHV heeft het voornemen om deze cursussen voor een langere periode jaarlijks te gaan herhalen. Uiteraard is dit afhankelijk van het potentiële aantal deelnemers dat verwacht kan worden. De mogelijkheid wordt geboden om op een soort wachtlijst gezet te worden (indien inschrijving vol is). Bij grote vraag kan dan worden overwogen een cursus op korte termijn te herhalen.

 

Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kan een keuze gemaakt worden uit Modflow I, Modflow II of Modflow III.

 

Modflow I is een instap/kennismakingscursus waarbij de algemene aspecten van Modflow worden verteld en getraind. Waar zitten de knoppen, wat kan je er mee, wat/waar zitten de gevoeligheden etc. Deze instapcursus is dan ook zeer geschikt voor mensen zonder Modflow ervaring en medewerkers van waterschappen, gemeenten en provincies die in hun werk regelmatig met toetsing en interpretatie van modelresultaten te maken krijgen. Modflow I is voor de eerste keer georganiseerd op 11 juni 2009 en is herhaald op 3 april 2012. Meer info over deze training, klik hier voor aankondiging en achtergrond informatie van de training in 2012. 
 

Modflow II omvat een meer inhoudelijke verdieping ten opzichte van I. Modflow II is voor het eerst georganiseerd op 14 januari 2010. In deze training is nader in gegaan op het thema "Conceptueel modelleren" en "Modelkalibratie". Meer info over deze training, klik hier....

 

Modflow III zal meer afgestemd worden op de experts: een training dus met specifieke en/of actuele onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Vrije afwatering/koppeling oppervlaktewater;
  • Dichtheidsstroming (Seawat/SWI);
  • Anisotropie;
  • Kalibratie met PEST/Pilot Points;
  • Onverzadigde stroming;

Modflow III is nog niet uitgewerkt of gepland.

 

Namens het NHV organisatie comité:

Arco van Vugt;

Theo Olsthoorn;

Herman Wolfs;

Frank Vliegenthart