Algemene Ledenvergadering 2019

9 april 2020 vond de ALV over het verenigingsjaar 2019 plaats; bij uitzondering deze keer online!
Onderstaand vindt u de behandelde agenda en stukken. De notulen zijn in concept beschikbaar: Notulen ALV 2019 (Concept)

Agenda Algemene Ledenvergadering - verenigingsjaar 2019

Datum en tijd: 9 april 2020 13:00
Locatie: Online, via Teams

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Verslag ALV 2018
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
 6. Plannen van de NHV voor de komende periode
  a. Webinars
  b. Vernieuwing website
  c. Voortzetting secretariële ondersteuning
 7. Begroting 2020
 8. Bestuurswisselingen/mutaties
  - Afscheid van Linda van den Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh
  - Voorstel voor benoeming Liduin Bos-Burgering tot secretaris
  - Voorstel voor benoeming Jelle van Sijl tot algemeen bestuurslid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting