ALV 2011

Voor de Algemene ledenvergadering van de NHV (ALV) is het volgende programma gehanteerd:

 

Woensdag 11 mei 
‐ 15:30 tot 16:00 ontvangst
‐ 16:00 tot 17:00 Algemene Ledenvergadering
‐ 17:00 tot 18:00  Borrel ALV
‐ 's avonds gevolgd door start voorjaarsbijeenkomst met oa diner met presentaties

Hieronder vindt u de stukken welke op de Algemene Ledenvergadering 2011 (woensdag 11 mei) zijn behandeld.

 

 

...naar programma en details van de Voorjaarsbijeenkomst