Discussiemiddag Tijdreeksanalyse 2016

NHV discussiemiddag tijdreeksanalyse - Fysische aspecten en ruimtelijke patronen

Vergadering nummer: 6
Organisatie: NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse, http://www.nhv.nu/inhoudelijke-kennis-en-themas/werkgroep-tijdreeksanalyse
Verslag door: Koen van der Hauw (Sweco))
Datum: 2016-06-16
Plaats: Kantoor Houdringe De Bilt, Grontmij, 14:00 – 16:30

Programma
14.00 - 15.00 Presentaties door Martin Knotters, Willem Jan Zaadnoordijk en Christophe Obergfell
15.00 - 15.15 Pauze
15:15 - 16:15 discussie
16:15 - 16:30 uitloop, afronding

Aanleiding
Het is tegenwoordig relatief eenvoudig automatisch grote aantallen tijdreeksmodellen te maken en te analyseren. Door deze puntmodellen ruimtelijk te analyseren kunnen patronen zichtbaar worden die nieuwe inzichten opleveren. Een eenvoudige methode is het simpelweg kijken naar de ruimtelijke verdeling van modelparameters met een statistische of fysische basis (zoals EVP, een drainagebasis of de invloed van een onttrekking) op een kaart. Een meer geavanceerde aanpak is om de ruimtelijke samenhang in (het ruisdeel van) het tijdreeksmodel op te nemen, zoals beschreven door Frans van Geer en Wilbert Berendrecht in meervoudige tijdreeksmodellen. Zij maken daarbij per meetpunt apart een tijdreeksmodel en splitsen vervolgens het ruisdeel in een gezamenlijke en een individuele factor. Met weer andere, geavanceerde methoden kunnen stijghoogtereeksen op niet bemeten locaties worden geschat met karakteristieken van tijdreeksmodellen voor bemeten locaties. Voorbeelden zijn de geregionaliseerde tijdreeksmodellen van Martin Knotters en Marc Bierkens en de vlakdekkende tijdreeksanalyse, zoals beschreven door beschreven door Arnaut van Loon en Willem Jan Zaadnoordijk.Zie de recente artikelen in Stromingen voor meer achtergrond, zie http://www.nhv.nu/stromingen/jaargang/2015. Er zijn drie inleidende presentaties gegeven. Zie hieronder voor enkele opmerkingen aanvullend op de apart van de NHV-website te downloaden presentaties.

Er zijn drie inleidende presentaties gegevens, Download hieronder het verslag en de presentaties:

Het artikel dat Martin behandelde in zijn presentatie is beschikbaar via: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006WR005453/full