Info lidmaatschap

Aanmelden voor het lidmaatschap? Klik hier.

De NHV kent 4 verschillende lidmaatschappen:

Lidmaatschap type      Contributie         Stromingen        Symposia        
Gewoon € 55,- Ja Ja
Studenten / Promovendi         nu: € 0,-*
normaal: € 20,-
Ja Ja 
Bedrijven € 55,- Ja Nee 
Ereleden € 0,- Ja Ja 

*Aanbieding studentlidmaatschap
Word je voor 31-12-2019 studentlid, dan krijg je het lidmaatschap gratis voor kalenderjaar 2019 en 2020. 

Aanmelden
Leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 januari en 30 november betalen de volledige contributie behorend bij het desbetreffende lidmaatschap. Indien leden zich aanmelden in de periode tussen 1 en 31 december gaat het lidmaatschap het volgende kalenderjaar in. Indien gewenst kunnen Stromingen boekjes van het lopende jaar (tegen betaling a € 55,-) geleverd worden. Alle leden ontvangen in februari een factuur voor de contributie. 

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap is het hele jaar mogelijk. Indien u opzegt dient u de contributie voor het lopende kalenderjaar gewoon te voldoen en wordt uw lidmaatschap beeindigd per 31 december. Indien u opzegt voor 30 november betaald u geen contributie voor het volgende kalenderjaar. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap vult u het opzegformulier in.

Uw gegevens
Alle NHV leden kunnen inloggen op de website. In de leden database kunt u uw persoonlijke gegevens raadplegen of aanpassen (uw account/profiel). Gebruik deze mogelijkheid ook voor het aanpassen van uw adresgegevens bij verhuizing (idem voor wijziging van uw e-mail adres). U kunt hier ook aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen en of u eventueel opgenomen wilt worden in het publieke profiel (zie lidmaatschap/ledenoverzicht).
 

 

Gewoon lidmaatschap
Op de ledenvergadering van 5 februari 2015 is besloten de contributie voor het jaar 2016 vast te stellen op € 55,- per jaar. Hierbij is het abonnement op het tijdschrift Stromingen en de nieuwsbrief inbegrepen. Tevens kan met korting gebruik worden gemaakt van de webshop en zijn er diverse aanvullende mogelijkheden via de website (na inloggen). Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en kan niet met andere personen uitgewisseld worden. Bij aanmelding krijgt u tevens het boekje "Water in the Netherlands".

Studentenlidmaatschap
Studenten en Promovendi kunnen gebruik maken van een zogenaamd studentenlidmaatschap. De kosten hiervan bedragen normaal € 20,- per jaar. Word je voor 31-12-2019 studentlid, dan krijg je het lidmaatschap gratis voor kalenderjaar 2019 en 2020.
Studentleden hebben dezelfde rechten als de gewone leden, met uitzondering van stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en kan niet met andere personen uitgewisseld worden. Na aanmelden als studentenlid moet een scan van de collegakaart gestuurd worden naar de penningmeester. Nadat de kaart is ontvangen en gecontroleerd wordt het lidmaatschap geactiveerd. Het lidmaatschap geldt voor het lopende kalenderjaar en dient jaarlijks verlengd te worden.

Bedrijfslidmaatschap
Dit lidmaatschap is met name bedoeld voor bedrijven die het tijdschrift Stromingen willen ontvangen. De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 55,- per jaar. Naast het tijdschrift Stromingen kan tevens met ledenkorting gebruik worden gemaakt van de webshop. Met een bedrijfslidmaatschap kan geen symposium worden bezocht en kunnen leden van het bedrijf niet middels een bedrijfslidmaatschap hiervoor worden ingeschreven. Deelname aan een symposium kan alleen middels een "Gewoon lidmaatschap" zoals hierboven omschreven.

Ereleden
Het lidmaatschap voor ereleden is gratis, klik hier voor een overzicht van de Ereleden.