drs. P.H. Buijs

Hoogheemraadschap van Rijnland drs. P.H. Buijs

Ik, Pieter Buijs - Heine, werk als adviseur aan hydrologische vraagstukken in landelijke en stedelijke watersystemen. Hierbij gaat het met name om de (toetsing van) hydrologische aspecten als wateroverlast, watervoorziening en het hydraulische functioneren van verschillende systemen maar ook om vragen rondom doelmatig (hemel)waterbeleid en ruimtelijke ordeningsplannen. Ik ben afgestudeerd als fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht (UU) met als specialisatie kust- en riviersystemen. Ik zie mezelf als een gemotiveerde en sociale jongen, die als betrouwbaar tegenspeler van de opdrachtgever meedenkt met het vinden van duurzame oplossingen voor watervraagstukken. In mijn vrije tijd ben ik ook graag bezig met (bevroren) water, op een surfplank, snowboard of schaats en wordt ik ook vrolijk van op de fiets vogels kijken :-)

Gelieve javascript aan te zetten om het e-mailadres te zien
https://nl.linkedin.com/in/pieter-buijs-b656053