NHV-werkgroep tijdreeksanalyse

Naar aanleiding van de discussie tijdens de NHV-voorjaarsbijeenkomst van 2010 en de oproep van Frans van Geer in de NHV-nieuwsbrief van 20-4-2011 is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met tijdreeksanalyse. Hieronder vindt u de informatie van en met betrekking tot die werkgroep:

Werkgroepleden
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Naam    Organisatie                                     
Stefanie Bus   TNO (voorzitter)
Arjen Roelandse   Oasen
Jos von Asmuth   KWR (website)
Koen van der Hauw   Sweco (secretaris)
Mark Bakker   TU Delft
Martin Knotters   Alterra - WUR
Paul Baggelaar   Icastat
Eit van der Meulen   Amo
Frans Schaars   Artesia
Wilbert Berendrecht    Berendrecht Consultancy


Taakstelling
Een van de doelstellingen van de werkgroep is het naar behoefte organiseren van symposia en bijeenkomsten over tijdreeksanalyse, om een (correct) gebruik ervan te bevorderen. De werkgroep zal in de toekomst haar taakstelling wellicht verder uitwerken, afhankelijk van de behoeftes en initiatieven die zich voordoen.

Activiteiten
Onderstaande links leiden u naar meer informatie over de tijdreeksanalyse-bijeenkomsten (inclusief de presentaties) in NHV-kader uit 2004, en de meer recentere edities van 2012 tot heden:

Naast uitwisseling van informatie via bijeenkomsten en deze website, heeft de werkgroep ook een eigen LinkedIn-groep over tijdreeksanalyse binnen de NHV-LinkedIn groep.

Resultaten enquete
Bij de tijdreeksanalysebijeenkomst in 2012 is een enquete gehouden onder de deelnemers. Deze enquete is door Arjen Roelandse uitgewerkt en beschikbaar als powerpoint-presentatie.