Kennis en invloed van experts in waterbeheer

Wie het weet mag het zeggen?
- kennis en invloed van experts in het waterbeheer -

Georganiseerd op: 25 november 2008
Locatie: Deltares, Stieltjesweg 2 in Delft

Water is hot: klimaatverandering, veiligheid, het benutten van innovatiekansen. De waterspecialist kan zijn dagen moeiteloos vullen met symposia, workshops en ‘out of the box’ brainstormsessies. Wat een luxe! Achter de facade van het ‘waterkennis-exportland’ gaan echter zorgelijke ontwikkelingen schuil. Zo zien waterspecialisten met lede ogen aan dat de meest getalenteerde studenten steeds vaker voor andere studierichtingen kiezen. Verder lijkt het aanzien en de invloed van hydrologen te slinken terwijl het ‘invlechten’ van technische kennis in besluitvorming lastiger wordt nu opdrachtgevers en beslissers zelf nog zelden een gedegen technische achtergrond hebben.

Wat kan de NHV en haar waterspecialisten doen om de kennisstroom levend te houden? Hoe houdt de beroepsgroep aansluiting met nieuw talent? Hoe houden we de inhoudelijke discussie levend zonder de afnemers van onze kennis van ons te vervreemden? Hoe kan theoretische waterkennis het beste uitstromen naar de praktijk waar de beslissingen worden genomen?

PROGRAMMA

9.30-10.00 Inloop en koffie

10.00-10.15 Inleiding, Aart Bontekoning, dagvoorzitter

10.15-10.45 Vroeger was alles beter
Kees Maas, hydroloog

10.45-11.15 Column
Peter Glas, Watergraaf van waterschap De Dommel

11.15-11.30 koffie

11.30-12.00 Status van de expert
Bas Heijne, redacteur NRC, schrijver en presentator van Zomergasten 2008

12.00-12.30 Kennis moet stromen
Huib de Vriend, directeur kennis Deltares

12.30-13.00 Discussie en vooruitblik middag, dagvoorzitter

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.30 Algemene ledenvergadering NHV met o.a. een presentatie van de Nieuw Elan plannen door Huub Savenije hoogleraar TU Delft.

16.30 Borrel

word-versie van het programma

zie in dit verband ook de boekbespreking in Stromingen 2006-kwartaal 2 (Actor Analysis for Water Resources Management, Putting the Promise into Practise door Leon Hermans; Eburon, Delft, 2005, 235 pag, ISBN 90-5972-091-1).

Presentaties
Column Peter Glas, Watergraaf van waterschap De Dommel


Foto Impressie
Voor fotoalbum, klik hier, of bekijk foto's hieronder