Ledenvergadering 2014 en PUB bijeenkomst

Algemene ledenvergadering en lezingenmiddag

 

Wanneer: 20 maart 2014

Waar: UNESCO-IHE, Westvest 7, 2611 AX Delft

 

Op 20 maart 2014 organiseerde de NHV haar algemene ledenvergadering over het verenigingsjaar 2013. De vergadering vond plaats voorafgaand aan de lezingenmiddag PUB/Panta Rhei en werd georganiseerd bij UNESCO-IHE. Er werd gestart met een lunch. Meer informatie over de ALV, agenda en de (jaar)verslagen vindt u op deze pagina.

 

Het thema van de lezingenmiddag daarna was: 10 jaar PUB en nu Panta Rhei; relevant voor Nederland? PUB is het acroniem voor “predictions in ungauged basins” en was de afgelopen 10 jaar het belangrijkste onderzoeksthema van de internationale hydrologische gemeenschap verenigd onder de IAHS (International Association of Hydrological Sciences, zie: IAHS.info). Dit thema kwam naar voren omdat werd opgemerkt dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw het aantal afvoermetingen wereldwijd drastisch aan het afnemen was en dat het dus zaak werd om andere informatie te gebruiken om afvoeren in niet-bemeten stroomgebieden te kunnen inschatten. Dit vereiste een nieuwe impuls in het onderzoek naar afvoerprocessen en het vergelijken van stroomgebieden en daar is de laatste 10 jaar dan ook veel onderzoek naar gedaan. Een interessante vraag die wij ons als Nederlandse hydrologen zouden moeten stellen is: zijn de stroomgebieden in Nederland wel zo goed bemeten?

 

Voor de komende periode heeft het IAHS het thema “Panta Rhei - Change in Hydrology and Society” geadopteerd. Gedurende de komende decade worden de interacties tussen maatschappij en hydrologisch systeem bestudeerd en de manier waarop deze in onderlinge samenhang veranderen. De vraag die hier wordt gesteld is of onze hydrologische modellen en inzichten volstaan om voldoende betrouwbare toekomstprojecties te kunnen maken onder voortgaande veranderingen in klimaat, water- en landgebruik, of het noodzakelijk is om veranderingsprocessen in onze modellen mee nemen. Het is interessant om na te gaan of de hydrologische modellen die we in Nederland gebruiken wel voldoen onder een veranderd klimaat- en landgebruik.

 

Voor de middag waren er drie sprekers bereid gevonden om aan deze IAHS thema’s aandacht te besteden. Huub Savenije, voormalig NHV voorzitter en huidig IAHS president, gaf een lezing over wat er internationaal onder de vlag van PUB en Panta Rhei heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. Kees Peerdeman, waterschap de Brabantse Delta, is nader in gegaan op de vraag in hoeverre de Nederlandse stroomgebieden bemeten zijn en wat het nut is van langere tijdreeksen. Tenslotte is Ruud Bartholomeus  (KWR) in gegaan op de vraag of onze hydrologische modellen toekomstbestendig zijn.

 

 

Het programma voor 20 maart was als volgt:

 

12:00-12:30   Inloop en Lunch voor NHV-leden

12:30-13:30   Algemene ledenvergadering ALV

 

Inhoudelijk programma : 10 jaar PUB en nu Panta Rhei; relevant voor Nederland?

13:30-14:00    Inloop bezoekers middagprogramma
14:00-14:05   Welkom door gastinstituut (UNESCO-IHE) en dagvoorzitter (Marc Bierkens, voorzitter NHV)
14:05-14:50   Huub Savenije (president IAHS): 10 jaar Prediction in Ungauged Basinsen

het nieuwe IAHS thema Panta Rhei: wat is bereikt en wat willen we bereiken?

14:50-15:00   vragen en discussie
15:00-15:15   Koffie en thee
15:15-15:45   Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta): hoe goed bemeten zijn de stroomgebieden in Nederland eigenlijk?
15:45-16:15   Ruud Bartholomeus (KWR): hoe toekomstbestendig zijn onze hydrologische modellen eigenlijk?
16:15-16:30   vragen en discussie
16:30-18:00   Borrel


Foto's van de bijeenkomst