Najaarsbijeenkomst Neerslag-afvoermodellering

Neerslag-afvoermodellering van Nederlandse Stroomgebieden
Good Modelling Practice?

Op 15-10-2009 van 09:00 tot 17:00

Lokatie:
Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Meer informatie over de route e.d. is te vinden op:
http://www.hotelzonheuvel.eu

De waterschappen dienen, conform het NBW-actueel, in 2012 hun regionale watersystemen opnieuw te toetsten aan de NBW-normen voor wateroverlast. Daarbij dienen ook de nieuwe KNMI Klimaatsscenario’s te worden doorgerekend. Het gaat om het herijken van de wateropgave aan de hand van de nieuwe scenario’s. Daarvoor dient een zogenaamde faalkansanalyse te worden uitgevoerd waarmee de kans dat een bepaalde waterstand wordt overschreven wordt bepaald. Een adequate en bij voorkeur ook accurate modellering van het neerslag-afvoerproces is daarvoor noodzakelijk.

Tot op heden is het niet gelukt om de waterschappen methodologisch op een lijn te krijgen, terwijl dat uit landelijk beleidsmatig oogpunt wel nodig is. De reden voor verschillen die vaak wordt gegeven is dat ieder beheersgebied uniek is, en aldus ook om een unieke aanpak vraagt.

De NHV, organiseert samen met de Unie van Waterschappen en de STOWA een Fall Meeting, die op 15 oktober aanstaande zal plaatsvinden te Utrecht. Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen hoe de toetsing uit te voeren en te leren van elkaar als het gaat om gebruikte basisgegevens, modellen en statistische methoden.

De NHV heeft samen met haar partners de volgende personen/instituten bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de dag in de vorm van een presentatie:

  • Geert Prinsen (Deltares, Delft): Verleden, heden en toekomst van de neerslag-afvoermodellering & visie op de NBW-normen
  • Durk Klopstra (HKV, Lelystad): Bepaling van de onzekerheid van de uiteindelijke wateropgave;
  • Ab Veldhuizen (Alterra, Wageningen): Ruimtelijk verdeelde, fysisch gebaseerde neerslagafvoermodellering;
  • Jan van Acker (Grontmij, Houten): (On)zekerheid bij NBW-toetsing.
  • Patrick Willems (Katholieke Universiteit Leuven, Hydraulica Lab): Faalkansanalyse: De (uniforme!) Vlaamse aanpak;
  • Huub Savenije (TU Delft, Voorzitter NHV): Visie op neerslag-afvoermodellering met een buitenlandse bril.


Het betreft zich hier overigens werktitels.

Het programma komt er daarmee als volgt uit te zien:

9.00u             Inloop en koffie/thee

9.30u             Opening door de NHV voorzitter

9:40u             Korte inleiding door de dagvoorzitter            

10.00u           Presentatie Deltares

10.40u           Presentatie Alterra

11.20u           Presentatie TU Delft

12:00u           Discussie

 

12.30u           Lunch

 

13.30u           Presentatie Grontmij

14.10u           Presentatie HKV

14.50u           Presentatie KU Leuven

15.30u           Discussie

16.30u           Borrel


Uiteraard zal na de diverse bijdrage en aan het einde van de dag voldoende ruimte zijn voor discussie. De NHV hoopt samen met de hydrologische gemeenschap en de mede-organisatoren tot een aantal concrete conclusies en vervolgstappen te kunnen komen. We zien deze dag namelijk duidelijk als een startschot voor een stevige discussie over dit onderwerp.

Een en ander zal in elk geval in goede banen worden geleid door de dagvoorzitter, Remko Uijlenhoet, ‘kersvers’ hoogleraar hydrologie aan de Wageningse universiteit, een van de leerstoelgroepen waar van oudsher veel onderzoek wordt verricht naar neerslag-afvoergedrag van stroomgebieden.

De entree bedraagt voor NHV-leden 25 euro en voor niet-NHV leden 50 euro.
Een lunch, tweemaal koffie/thee en een afsluitende borrel zijn bij de prijs inbegrepen.

Uitnodiging in word 


Presentaties