NHV Najaarsbijeenkomst 2013

De achtergrondverlaging op de voorgrond

De NHV Najaarsbijeenkomst 2013 vond plaats op 28 november 2013. Ditmaal een middag op locatie bij Deltares in Utrecht. De middag ging over de Achtergrondverlaging. Tevens werd de NHV Hydrologieprijs 2010-2012 uitgereikt. de middag werd bezocht door ruim 80 leden en niet-leden van de NHV.

De afgelopen decennia is de grondwaterstand vrijwel overal structureel lager geworden. Daar zijn soms duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. Het niet duidelijk verklaarbare deel wordt aangeduid als de zogenaamde achtergrondverlaging (ook wel foutief aangeduid als achtergrondverdroging). In een recent artikel in Stromingen van Cees van den Akker (‘Tussen Dupuit en De Glee’) wordt aannemelijk gemaakt dat de verlaging van de grondwaterstand door grondwateronttrekkingen nu relatief groter is dan in de jaren vijftig en niet-lineair verloopt met de grootte van de onttrekking. Met als belangrijkste conclusie: in een regionale benadering draagt een grondwateronttrekking bij aan het ontstaan van een stijghoogteverlaging die voorheen werd gekarakteriseerd als achtergrondverlaging en deze verlaging strekt zich over een grotere afstand uit dan tot nu toe veelal werd aangenomen.

Het zal duidelijk zijn dat dit consequenties heeft voor o.a. de berekening van de verlaging door grondwateronttrekkingen en de daardoor veroorzaakte schade. De Nederlandse hydrologische gemeenschap heeft er alle belang bij eerst een inhoudelijke discussie te voeren over dit onderwerp. Wij nodigen jullie daarom uit hieraan deel te nemen.


De bijeenkomst vond plaats in het Auditorium van Deltares in Utrecht (Princetonlaan 6).
Middagvoorzitter was Marc Bierkens, voorzitter van de NHV. 

Het programma was als volgt:

 

Programma ‘De Achtergrondverlaging op de voorgrond’

13.00 Inschrijving en koffie
13.30 Welkom en introductie onderwerp: Marc Bierkens (pptx)
13.40 Verlaging van grondwaterstanden: processen op de achtergrond en in de ondergrond: Co de Vries
14.00 Tussen Dupuit en De Glee: Cees van den Akker
14.45 Pauze
15.45 De achtergrondverlaging nader beschouwd: Theo Olsthoorn (ppsx, 42 Mb)
15.45 Discussie
16.30 Uitreiking en laudatio Hydrologieprijs 2013
-> Winnende artikel
16.40  Presentatie van het winnende artikel: Measuring urban rainfall using microwave links from commercial cellular communication networks - Aart Overeem (pdf, 40 Mb)    
17.00 Borrel
Presentatie Jan Willem Zaadnoordijk - Invloed grondwateronttrekkingen: Wat zegt het NHI? (pptx)Uitreiking hydrologieprijs door voorzitter Marc Bierkens aan Aart Overeem
Meer foto's van de bijeenkomst, klik hier....