NHV Wintercursus Modflow-II

Conceptueel Modelleren en Modelkalibratie
Op 14 januari heeft de NHV de tweede training Modflow georganiseerd. Modflow II is het vervolg op de in juni 2009 gegeven training Modflow I. De inhoud van Modflow II is in belangrijke mate bepaald door de reacties op de training Modflow I.

Modflow II behandelt verschillende modelconcepten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast komt automatische modelcalibratie met PEST uitgebreid aan bod. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de schil PMWIN. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met deze schil (door de training Modflow I of anderszins).

Doelgroep: (geo)hydrologen met enige Modflow-ervaring
De training is zeer geschikt voor mensen die zich meer willen verdiepen in de achtergronden van grondwatermodellen en medewerkers van waterschappen, gemeenten en provincies die in hun werk regelmatig met toetsing en interpretatie van modelresultaten te maken krijgen. Na afloop van de training heeft de deelnemer zijn kennis van grondwatermodellen in het algemeen en de modelcode Modflow specifiek verder eigen gemaakt. Na afloop van de training krijgt de deelnemer een certificaat van het volgen van de cursus toegezonden.

Voor de brochure van Modflow II (januari 2010), klik hier.... 

Programma:

8.30 9.00 Inschrijving en koffie
9.00 9.10 Opening
9.10 9.30 Intro programma. Presentatie cases tbv oefening conceptueel model
9.30 10.10 Uitwerken cases in groepjes van 3-4 pers
10.10 10.30 Pauze kofie/thee 
10.30 10.45 Terugmelding resultaten uitwerking 
10.45 12.30 Theorie kalibreren algemeen en PEST 
12.30 13.30 Lunch
13.30 15.00 Oefening handmatig kalibreren
15.00 16.00 Oefening PEST
16.00 16.15 Pauze koffie/thee 
16.15 16.45 Terugkoppeling oefeningen en discussie "Wanneer is model goed gekalibreerd?"
16.45 17.00 MFlab
17.00 17.15 Evaluatie en opstap naar Modflow III

 
Welk softwarepakket

 In de cursus Modflow II wordt gewerkt met PMwin (versie 5.3).
De redenen dat de NHV gebruik maakt van deze versie zijn:

  • PMwin5.3 is Freeware en gratis te downloaden (http://www.pmwin.net/pmwin5.htm)
  • De nieuwste versie van PWIN Pro is tegen geringe kosten (circa 1200 USD) beschikbaar;
  • PMwin (versie 5.3) is goed gedocumenteerd met uitgebreide handleidingen en oefenmodellen;
  • PMwin wordt veel gebruikt (over de hele wereld) en is goed getest;
  • de opzet en interface zijn heel toegankelijk en overzichtelijk. Dit maakt PMwin (versie 5.3) ook uitermate geschikt om Modflow nader te leren kennen en te gebruiken voor trainingsdoeleinden;
  • binnen PMwin (ook in versie 5.3) kunnen de codes MODFLOW, MT3D, MT3DMS, RT3D, MOC3D, PMPATH, PEST, en UCODE worden gedraaid en is pre-/ postprocessing mogelijk. Bovendien kan PMwin worden gebruikt als pre-/ postprocessor voor SEAWAT, waarmee zoet-zout dichtheidsstroming gemodelleerd kan worden;
  • er is weliswaar geen directe koppeling met een GIS, maar uitvoer in diverse GIS formats is mogelijk.

U kunt uw deelname tot uiterlijk 1 maand voor aanvang kosteloos opzeggen. Bij opzegging tot 2 weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt 50% van de factuur in rekening te brengen. Indien in de laatste 2 weken voor aanvang wordt opgezegd worden de kosten voor 100% doorberekend. Indien u uw deelname wilt overdragen aan een collega binnen uw organisatie is dat tot 2 weken voor aanvang mogelijk (zonder aanvullende kosten, mits beiden NHV lid zijn). Overdracht daarna is nog steeds mogelijk maar dan wordt 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Routebeschrijving:
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=4158a013-542b-4b7d-ad1e-d89d6ef0b527&lang=nl 
Vanaf NS-station Delft is het ook mogelijk om een OV-fiets te huren of gaat u verder met de bus. Indien u vanaf het NS-station liever wilt lopen adviseren wij u uit te stappen bij station Delft-Zuid.