Ereleden van de NHV

De NHV heeft 6 ereleden. Dit zijn leden van de vereniging die een grote staat van dienst hebben gehad (of nog steeds hebben) voor de NHV. Dit kan zijn in het bestuur, voor Stromingen of anderzijds. De ereleden zijn: ir. Harry Boukes, ir. Bert van Ee, dr. ir. Kees Maas, ir. Wennemar Cramer, ir. Hans Hiemstra en ir. Heiko Prak.

Kees Maas
Op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2007 is aan dr. Ir. Kees Maas het erelidmaatschap van de NHV toegekend. Dit voor zijn bijzondere inzet en verdiensten voor de NHV, waaruit ook ruimschoots is gebleken dat hij de NHV een warm hart toedraagt. Verder lezen


Harry Boukes
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2008 is aan ir. Harry Boukes het erelidmaatschap van de NHV toegekend. Harry heeft vele jaren de redactie van Stromingen geleid. Mede door zijn inzet is het Stromingen blad tot een gerenomeerd tijdschrift ontwikkeld. Harry heeft tevens als redactielid van Stromingen zitting genomen in het bestuur en was mede initiatief nemer voor het "Nieuw Elan". Verder lezenBert van Ee
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2008 is aan ir. Gijsbertus van Ee het erelidmaatschap van de NHV toegekend. Dit voor zijn bijzondere inzet en verdiensten voor de NHV, eerst als secretaris van de vereniging, daarna vele jaren als voorzitter van de NHV. In de vergadering heeft Bert het voorzitterschap overgedragen aan zijn opvolger Prof. dr. ir. H. Savenije.

Aanvullende beschrijving volgt.... 

DSC_3661_resize.jpg

Heiko Prak
Aanvullende beschrijving volgt.... 

Hans Hiemstra
Aanvullende beschrijving volgt.... 

Wennemar Cramer
Aanvullende beschrijving volgt....