Kees Maas prijs

Oproep voor deelname aan de jury voor de Kees Maas prijs 2011-2013
Op de NHV-najaarsbijeenkomst van 2014 wordt weer de driejaarlijkse Kees Maas prijs uitgereikt voor het beste artikel in Stromingen. Ditmaal gaat het om artikelen in de jaargangen 2011 t/m 2013. De door Kees Maas voorgestelde selectieprocedure (via de NHV-site kan ieder NHV-lid een stem uitbrengen) bleek de laatste keer niet werkbaar te zijn. Daarom wordt nu een andere procedure gevolgd (idee van onze voorzitter).

Ieder NHV-lid kan zich aanmelden als jurylid en draagt één of meer artikelen aan voor de groslijst. Deze groslijst wordt verspreid onder de leden van de jury. Als er artikelen op voorkomen waarvan een jurylid zelf auteur of mede-auteur is trekt die zich terug uit de jury maar de door hem/haar aangedragen artikelen blijven wel op de groslijst staan. De juryleden lezen de artikelen en vormen zich een oordeel.

Op een nader te bepalen tijdstip komt de jury bij elkaar en gaat in conclaaf (voor eten en drinken wordt gezorgd). Er wordt begonnen met schriftelijke stemmen en bij elke ronde valt het laagst scorende artikel af. Bij gelijke stand beslist het lot. De secretaris van de jury onthoudt zich van stemming. Deze ‘pauselijke’ verkiezingsprocedure gaat net zo lang door tot er ‘witte rook uit de schoorsteen komt’, oftewel tot er één artikel over blijft. Vervolgens wordt er een juryrapport opgesteld. Het klinkt als een experiment en dat is het ook.

Als je tijd en zin hebt om aan deze spannende en leerzame ervaring mee te doen, meld je dan aan bij gijs.janssen@deltares.nl.

zie ook  Kees Maas Prijs 2011, uitreiking Kees Maas prijs, foto's 2011 en winnend artikel 2011

Certificaat en beeldje winnaar Kees Maas Prijs 2011: