13 mei 2017: Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater

Geplaatst: 05-05-2017

Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater

In ons dagelijks leven maken we (bewust en onbewust) veel gebruik van het grondwater. Het is belangrijk dat we stilstaan bij hoe we nu en in de toekomst omgaan met het grondwater. Daarom bestuderen Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en provincie Fryslân de effecten van het gebruik van het grondwater in een grondwaterstudie.

Aanleiding voor de studie is de ambitie om te komen tot een visie over het gebruik van het grondwater. In de onderbouwende grondwaterstudie worden de feiten op een rij gezet. Hoe werkt het systeem? Welke problemen spelen er? Wat zijn de gevolgen van teveel zout in het water als de zeespiegel stijgt en het land daalt? Kunnen we straks nog wel drinkwater winnen, en zo ja: waar?

Om geïnteresseerden al vast mee te nemen in de besluiten die op ons af komen, organiseert Provincie Fryslân op zaterdag 13 mei in het Koepeltheater in Leeuwarden de ‘Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater’. De collegemiddag is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het grondwaterverhaal van Fryslân. Onder leiding van Piet Paulusma geven waterprofessionals korte, laagdrempelige colleges over wat grondwater nu precies is en waar het grondwater allemaal invloed op heeft. En hoe zorgen we ervoor dat het grondwater schoon blijft? De colleges wisselen zich af met interessante praktijkproeven, korte sketches van Theater Smoar, film en muziek.

Programma
13.30 Ontvangst
14.00 Start colleges
15.00 Pauze
15.30 Vervolg colleges
17.00 Einde

De toegang is gratis, maar opgave is verplicht. Meld u aan voor vrijdag 12 mei via www.fryslan.frl/grondwater.

Graag tot ziens op 13 mei!