21 maart: NHV Algemene Ledenvergadering + middagbijeenkomst Droogte

Geplaatst: 11-01-2019

21 maart: NHV Algemene Ledenvergadering met middagbijeenkomst: Terugkijken en vooruitkijken – Over de droogte van 2018 en wat die betekent voor het Nederlands waterbeheer nu en in de toekomst

De droogte van afgelopen zomer is niemand ontgaan; de gevolgen waren groot, niet alleen voor landbouw en natuur maar ook voor de scheepvaart. In Oost Nederland is het neerslagtekort uit 1976 fors overschreden. Nu de eerste winterregens vallen en het landschap weer groen kleurt is het voor velen weer business-as-usual. Waterbeheerders blijven achter de schermen echter druk met de droogte: de grondwaterstanden zijn nog steeds laag en de vooruitzichten voor komend groeiseizoen pessimistisch. Wat zijn de lange termijn effecten op de natuur? Moeten we het voorjaar beginnen met een beregeningsverbod? Geen hoogwaardige teelten op hoge zandgronden? Geen herstel van hoogveen daar waar geen wateraanvoer is? Wat betekent de droge zomer voor het Nederlandse waterbeleid?

  • Heeft u suggesties voor stellingen als input voor een paneldiscussie? Mailt u deze dan naar mieke.hulshof@acaciawater.com. Wij zullen deze dan meenemen in de voorbereidingen!
  • We hopen met u in discussie te gaan over de droogte en de betekenis daarvan tijdens de ALV van de NHV op 21 maart 201 ALV 2019!