8 maart 2018 Algemene ledenvergadering

Geplaatst: 22-02-2018

De algemene ledenvergadering vindt op 8 maart 2018 plaats bij TNO in Utrecht.
U bent van harte welkom. Aanmelding s.v.p. per e-mail. Graag aangeven of u gebruik wilt maken van een lunch vooraf (aangeboden door de NHV).

Locatie: TNO, Princetonlaan 6, 3584 CB  Utrecht

De stukken kunt u hier downloaden.

12.00 Inloop met lunch
12.30 Algemene ledenvergadering 2017
13.30 Middagprogramma, uitreiking Kees-Maasprijs
16.30 Borrel

De algemene ledenvergadering wordt gevolgd door een middagprogramma over de beschikbaarheid van hydrologische gegevens.

Middagprogramma
Nederland is wereldberoemd op het vlak van waterbeheer. We maken gebruik van onze kennis en kunde in binnen- en buitenland om de waterhuishouding te verbeteren. De basis hiervan wordt niet alleen gelegd in theoretische kennis en onderwijs, maar bestaat ook uit het hebben en analyseren van meetgegevens uit het veld. In de VS is ‘open data’ al langer de norm, in Nederland zijn we ook dit pad ingeslagen. Zo zijn KNMI-gegevens vrijelijk beschikbaar en zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestuursorganen verplicht om desgevraagd gegevens en informatie aan de burgers van Nederland beschikbaar te stellen. Deze middag willen we besteden aan de vraag ‘hoe staat het in waterland Nederland met de beschikbaarheid van hydrologische data?’. We richten ons deze middag met name op gegevens van de regionale waterbeheerders. Op welke manier zijn welke data van het waterschap toegankelijk voor gebruikers vanuit het waterbeleid, het onderzoek en de advieswereld? Als data beschikbaar zijn, welke kwaliteitsborging hebben deze data dan ondergaan? Door een aantal sprekers hun licht te laten schijnen op deze vragen delen zij hun ervaringen met ons. Aan het einde van de middag bespreken we welke rol de NHV kan spelen binnen het thema data-beschikbaarheid.

Middagprogramma ‘Beschikbaarheid data hydrologie in Nederland’