SGBP: Consequenties voor bodem- en grondwater

Geplaatst: 20-10-2008

Het GSG-platform streeft naar voorkoming van meerdere bijeenkomsten voor de waterwereld op één dag. We konden het niet op een andere dag krijgen. We denken dat de doelgroepen voldoende uiteenlopen, maar voor een deel van de NHV achterban zijn beide bijeenkomsten zeker interessant. Daarom excuus voor de verwarring.

Ebel Smidt

De Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) zijn in concept gereed. Het opstellen van deze plannen is met heel veel kennis en ervaring gebeurd, terwijl tijdens de rit ook heel veel informatie en kennis is verzameld. Na de inspraak en de definitieve vaststelling gaat de eerste periode van uitvoering van start (2009-2015). Maar weet u als grondwater- of bodembeheerder, adviseur of beleidsambtenaar wat dit voor u kan gaat betekenen? Wat is er inhoudelijk nieuw in de plannen? Zijn er uniforme drempelwaarden opgesteld? Zijn de SGBP’s per stroomgebied vergelijkbaar of verschillen ze inhoudelijk? Hoe is het proces tot nu toe verlopen en wat betekent dat voor het implementatieproces? Hoe wordt het lerend vermogen georganiseerd? Hoe vindt de integratie van bodembeheer, oppervlaktewater- en grondwaterbeheer verder plaats binnen de periode 2009-2015. Op dit soort vragen wordt in deze bijeenkomst van het platform nader ingegaan.

Aanvullende informatie
Opgeven kan alleen via de SKB website