Nieuws van 2011

10 / 11 Opleiding Geohydrologie van Wateropleidingen

(betaalde advertentie) Grondwater is vaak niet zichtbaar, maar wel volop in beweging. Met de waterwet hebben gemeente en waterschap belangrijke taken in het grondwaterbeheer gekregen. Om deze taak goed uit te voeren is gedegen kennis van het grondwatersysteem nodig, aangevuld met praktische vaardigheden. De opleiding geohydrologie geeft deze stevige basis.

Lees meer
31 / 10 Grondwaterzakboekje

Nieuw verschenen: het Grondwaterzakboekje Het Grondwaterzakboekje is een compendium voor de grondwaterpraktijk in Nederland. Het boekje is geen leerboek, maar een naslagwerk van 250 pagina\'s vol kengetallen, formules, overzichten, default waarden, vuistregels, checklisten, samenvattingen, tabellen, grafieken, illustraties, voorbeelden, enzovoorts. Alle grondwateraspecten komen aan de orde in de 21 hoofdstukken met uitgebreide bijlagen. Ruimte is gereserveerd voor eigen aantekeningen van gebruikers. De praktiserende grondwaterhydroloog zal het Grondwaterzakboekje voortdurend onder handbereik willen hebben.

Lees meer
22 / 04 Porous Media Physics and Mathematics

Porous Media Physics and Mathematics, Symposium in Honor of Pieter Raats

Lees meer
06 / 01 Biennial conference of the Ground water div.

In association with the International Association of Hydrogeologists (IAH)19 - 21 September 2011CSIR International Convention Centre, Pretoria, South Africa

Lees meer