Nieuws van 2013

23 / 12 Verslag Irish National Hydrology Conference

Op 12 november 2013 vond in Tullamore, Ierland, de ‘Irish National Hydrology Conference 2013’ plaats. De organisatie was in handen van de Ierse Nationale Comités voor het IHP (International Hydrological Programme van UNESCO) en het ICID (International Commission on Irrigation and Drainage). De nationale comités verzorgen de Ierse contacten met beide mondiale watergremia.

Lees meer
22 / 11 Zout grondwater in kustgebieden

Op 6 december 2013 zal Perry de Louw van Deltares op de VU zijn proefschrift verdedigen met de titel: "Zoute kwel in delta’s. Preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne regenwaterlenzen en zoute kwel" In het kader van Perry’s promotie organiseert Deltares een symposium over grondwater verziltingsprocessen en oplossingen voor een duurzame zoetwatervoorziening. wanneer: 5 december 2013waar: Deltares, Princetonlaan 6, Utrecht.In de ochtend zullen 5 presentaties worden gegeven vanuit het onderzoek. Een korte samenvatting van de presentaties is gegeven op de achterzijde. Speciale gast is Clifford Voss van de United States Geological Survey (USGS) die als eerste spreker zal ingaan op het gebruik van grondwatermodellen voor grondwaterbeheer in kustgebieden. In de presentaties van Pieter Stuyfzand en Theo Olsthoorn worden naast de problemen, ook de kansen van zout grondwater belicht. Op de dag van dit symposium publiceert Nature een review artikel over het voorkomen van offshore zoetwatervoorkomens in de wereld.

Lees meer
28 / 10 Use of Unconventional Water in UrbanWtrMgmt

This is to kindly inform you that the Regional Centre on Urban Water Management (RCUWM-Tehran), in close cooperation with the Ministry of Regional Municipalities and Water Resources, Sultanate of Oman are planning to hold the International Seminar on "Use of Unconventional Water in Urban Water Management", Muscat - Oman, 11-13 February 2014.

Lees meer
27 / 10 Op naar een gezamenlijk Waterkwaliteitsmodel?

Op 21 november organiseert de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA een speciale bijeenkomst over waterkwaliteitsmodellering. Onder leiding van dagvoorzitter André Oldenkamp laten diverse sprekers hun licht schijnen op de stand van zaken binnen de waterkwaliteitsmodellering in het algemeen en over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium Waterkwaliteit in het bijzonder

Lees meer
26 / 04 Fresh and Salt Groundwater in Deltaic Regions

Zomercursus “Fresh and Salt Groundwater in Deltaic Regions: Mathematics, Numerical Modeling and Applications”(betaalde advertentie)Komende zomer bieden prof. dr. Ruud Schotting (hoogleraar kwantitatief watermanagement aan de Universiteit Utrecht) en prof. dr. ir. Hans van Duijn (Rector Magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven) de zomercursus “Fresh and Salt Groundwater in Deltaic Regions: Mathematics, Numerical Modeling and Applications” aan. De cursus vindt plaats van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli. Deze cursus wordt gegeven aan University College Roosevelt en maakt deel uit van Utrecht Summer School.

Lees meer
27 / 03 Ph.D. position in Hydrogeology

Ph.D. position in Hydrogeology‐Hydrology (100%, 4‐5 years)The hydrogeology group at the Department of Earth Sciences, University of Gothenburg, aims at developing strategies for groundwater research within the concept of integrated water resources management at the regional scale. An essential aspect of this strategy is to develop tools and modeling approaches that are adjusted to the complexity and heterogeneity of large scale groundwater systems and the often poor availability and uneven distribution of data at regional scales. Within that context, the PhD. student will contribute to an “Approach for the classification of regional groundwater systems based on hydrogeological characterization and analyses of time seriesof groundwater observations”.

Lees meer
27 / 03 Postdoc or Researcher in Hydrogeology

Postdoc or early stage Researcher in Hydrogeology – Hydrology The hydrogeology group at the Department of Earth Sciences aims mainly at developing strategies for groundwater research within the concept of integrated water resources management at the regional scale but we are open to develop other research activities in many fields of applied hydrogeology, including geotechnical applications, groundwater and soil remediation and groundwater management. The position includes the possibility to take part actively in the development of the research group, including building up infrastructure for field and lab research in cooperation with other groups at the department. Teaching is not mandatory but it is most welcome if the successful candidate wants to become involved in teaching activities. It is expected that the successful candidate develops his/her own research profile in the field of hydrogeology in close connection to the group’s main research strategy by publishing in international journals and through applications for research grants.

Lees meer
04 / 01 Biohydrology Conference 2013

Biohydrology Conference 2013 - Bio meets Hydrology 21-14 mei 2013 - Landau/Pfalz, Duitsland

Lees meer
04 / 01 6th Int. Conference on Water Resources

6th International Conference on Water Resources and Environment Research (ICWRER) 3-7 juni 2013, Koblenz, Duitsland

Lees meer