Nieuws van 2014

24 / 12 Kascommissielid gezocht

De NHV is op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie.

Lees meer
22 / 12 NHV als beroepsvereniging?

Het onderzoeksresultaat van de werkgroep ‘NHV als beroepsvereniging?’ ligt ter inspraak voor. Besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering op 5 februari 2015.

Lees meer
20 / 12 Kees Maasprijs 2014, Algem. Ledenvergadering

Donderdag 5 februari 2015 KRW Watercycle Research Institute, Nieuwegein

Lees meer
18 / 12 Droughts and low flows: presentaties

De presentaties van de internationale conferentie over droogte en lage afvoeren, inclusief grondwater zijn alweer enige tijd beschikbaar.

Lees meer
03 / 11 Discussiemiddag tijdreeksanalyse 20 november

Donderdag 20 november 2014: Onzekerheid over modelonzekerheden

Lees meer
26 / 09 Droughts and low flows, najaarssymposium NHV

24 October 2014 Kantoor provincie Limburg, Maastricht

Lees meer
25 / 09 Frank Vliegenthart overleden

Overlijdensbericht Frank Vliegenthart   Beste NHV-leden,   Het is met grote droefheid dat wij jullie berichten over het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Frank Vliegenthart. Wij blijven in verbijstering en grote verslagenheid achter. Totaal onverwacht kreeg Frank tijdens het hardlopen een hartinfarct. Frank verkeerde twee weken in coma waarna hij op dinsdagmorgen 23 september jl. is overleden.  

Lees meer
25 / 08 STOWA bijeenkomst wateropgave overlast

Uitnodiging: Symposium ”Doelmatige Aanpak Wateropgave Wateroverlast in relatie tot modelkwaliteit, kosteneffectiviteit, nauwkeurigheid en onzekerheid”   Donderdag 11 september 2014 van 9.15 uur tot 17.30 uur Locatie: De Observant, Amersfoort

Lees meer
15 / 07 Professor Mike Bonell

Mike Bonell overleden We are sorry to have to inform you that Professor Mike Bonell died in Paris last week. 

Lees meer
02 / 05 NGWA 2014 McEllhiney Lecture

Groundwater Spreadsheets: Efficient and PracticalResource for Solving Simple and Complex Flow, Pollution, and Environmental Problems  Lecturer: Prof. Carlos E. Molano Place: TNO/Deltares Auditorium, Princetonlaan 6, Utrecht. When: 12:00pm, 23 May 2014 (lunch will be provided) Attend Carlos E. Molano’s lecture and discover how you can use spreadsheets—in simple form without any programming or complex mathematics—to solve a wide range of groundwater and environmental problems.

Lees meer
06 / 04 Promoties WUR

Hierbij uitnodiging voor de promotie van Claudia Brauer op vrijdagmiddag 11 april a.s. in Wageningen. 's Ochtends zijn er twee interessante lezingen van bekende stroomgebiedshydrologen uit het buitenland, te weten Prof. Thorsten Wagener (Bristol) en Dr. Laurent Pfister (Luxemburg) - zie ook onderstaande aankondiging.

Lees meer
10 / 02 Nieuw grondwatermodel AZURE

AZURE is een nieuw grondwatermodel voor Midden Nederland, ontwikkeld in een bijzondere samenwerking tussen overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven (zie onderaan deze brief voor een overzicht van de partijen). Met AZURE wordt een consistente verbinding gelegd tussen een gedetailleerd regionaal model en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI).Om u kennis te laten maken en u te informeren over de mogelijkheden van het instrumentarium wordt op 6 maart een informatiemiddag georganiseerd. Op deze middag wordt ingegaan op het doel van het model, hoe het model in elkaar steekt en wat u er als opdrachtgever of gebruiker mee kan.

Lees meer
07 / 02 Hydrologie aan VU verdwijnt

Het College van Bestuur van de VU heeft 05.02.2014 het besluit (voorgenomen) bekend gemaakt dat de opleiding Hydrologie grotendeels zal worden gesaneerd. Het veldwerkmagazijn zal daarbij verdwijnen en een minimaal aantal docenten mogen blijven.Indien u het ook niet eens bent met deze beslissing....

Lees meer
20 / 01 Bijeenkomst tegengaan van verwoestijning

De Naga Foundation organiseert op 30 januari in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs een bijeenkomst over het tegengaan van verwoestijning.

Lees meer
01 / 01 HydroEco2015

5th International Multidisciplinary Conference on HYDROLOGY and ECOLOGY: Advances in Monitoring, Predicting and Managing Hydroecological Processes Vienna, Austria, 13-16 April 2015 http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/  

Lees meer