Nieuws van 2017

10 / 07 International Conference on Snow Hydrology

The SnowHydro conference will present recent research findings in all areas of snow hydrology, to facilitate scientific discussions and to provide opportunities for collaboration and cooperation.

Lees meer
07 / 06 Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water

De STOWA en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) organiseren op 7 juni 2017 de bijeenkomst 'Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water', waarbij een nieuw 'Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen' zal worden gepresenteerd.

Lees meer
24 / 05 Verslag bijeenkomst tijdreeksanalyse gereed

De werkgroep Tijdreeksanalyse van de NHV organiseerde op donderdagmiddag 13 april 2017 een discussiemiddag met het thema “Betrouwbaarheidsintervallen van tijdreeksmodellen”. Er is gezamenlijk gekeken naar eigenschappen en toepassingen van dergelijke betrouwbaarheidsintervallen. Het verslag en de presentaties zijn nu beschikbaar.

Lees meer
05 / 05 8 juni 2017 - Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater: Grondwater op privaat terrein

Grondwater bevindt zich grotendeels onder privaat terrein. Maatregelen op eigen terrein kunnen een directe invloed op de buren hebben. Tijdens de bijeenkomst worden meerdere cases gepresenteerd, waarin grondwater op privaat terrein een grote rol speelt.

Lees meer
05 / 05 13 mei 2017: Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater

In ons dagelijks leven maken we (bewust en onbewust) veel gebruik van het grondwater. Het is belangrijk dat we stilstaan bij hoe we nu en in de toekomst omgaan met het grondwater. Daarom bestuderen Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en provincie Fryslân de effecten van het gebruik van het grondwater in een grondwaterstudie.

Lees meer
05 / 05 Presentaties van de Voorjaarsbijeenkomst Datavisualisatie nu online!

De presentaties staan nu online!

Lees meer
14 / 04 Handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen'

Een stapsgewijze aanpak met het handboek 'Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen'

Lees meer
12 / 03 Young Professionals meeting: ‘Your Future in Geosciences’

What will geosciences look like in 2050? Are you future-proof? The environmental and geopolitical landscape is in flux, challenging the assumption of continued progress. Imagine if you had a way to look into the future, which developments would you focus on? The first young professionals meeting of AardNed will take place on 7 April 2017.

Lees meer
12 / 03 NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse – Discussiemiddag 13 april 2017

De werkgroep Tijdreeksanalyse van de NHV organiseert op donderdagmiddag 13 april a.s. weer een discussiemiddag, ditmaal met het thema “Betrouwbaarheidsintervallen van tijdreeksmodellen”.

Lees meer
08 / 03 Schrijf u nu in: 20 april - Voorjaarsbijeenkomst Datavisualisatie

Het thema van de voorjaarsbijeenkomst is Datavisualisatie. Meldt u nu aan!

Lees meer
22 / 02 Save the date: 20 april 2017 – Voorjaarsbijeenkomst NHV: Ik zie ik zie – Datavisualisatie

We zijn momenteel hard bezig het programma en een locatie vast te leggen voor onze voorjaarsbijeenkomst, maar nodigen u bij deze vast uit om een plekje in uw agenda te reserveren voor de voorjaarsbijeenkomst op 20 april 2017!

Lees meer
22 / 02 Oproep: sessiebijdrages gezocht voor Voorjaarsbijeenkomst Datavisualisatie!

Naast het praten over visualisatie, willen we datavisualisatie vooral samen met u ervaren tijdens onze voorjaarsbijeenkomst. Heeft u een leuk idee? Meldt u dan aan!

Lees meer
22 / 02 Oproep: poster- en laptopsessie studenten en young professionals tijdens Voorjaarsbijeenkomst Datavisualisatie!

Graag bieden we je de mogelijkheid om tijdens de lunch en borrel van de voorjaarsbijeenkomst collega’s uit ons werkveld te inspireren. Laat met een poster of op scherm zien hoe jij datavisualisatie gebruikt in je werk of studie. Interesse? Meldt je nu aan!

Lees meer
21 / 02 Inaugurele rede prof. dr. P.J. Stuyfzand - 17 maart 2017

De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof. ir. K.C.A.M. Luyben, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.

Lees meer
21 / 02 Bestuurswisselingen en nieuw erelid: Herman Wolfs

Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van 26 januari 2017 te Utrecht hebben er een aantal wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden.

Lees meer
21 / 02 Hydrologieprijs NHV uitgereikt!

Tijdens de middagbijeenkomst over ondergrondparameters op 26 januari 2017 heeft Yoshihide Wada de NHV-Hydrologieprijs 2013–2015 ontvangen uit handen van de vers benoemde voorzitter.

Lees meer
27 / 01 Presentaties bijeenkomst Ondergrondparameters

De presentaties van de bijeenkomst Ondergrondparameters, 26 januari jl. zijn nu beschikbaar.

Lees meer
10 / 01 Uitnodiging Intreerede Dr. ir. Mark Bakker - 25 januari 2017

De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof.ir. K.C.A.M. Luyben, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.

Lees meer
10 / 01 De tweede editie van het Grondwaterzakboekje is uit!

Het Grondwaterzakboekje van Bram Bot is eind 2016 verschenen. Bestel het nu, met gereduceerd tarief voor NHV-leden!

Lees meer
03 / 01 Seminar Water en Klimaat, 24 maart 2017

Waternet, het waterbedrijf van Amsterdam en omgeving, en de Stichting WATER Drager van Leven organiseren 24 maart 2017 een seminar over Water en Klimaat.

Lees meer