Nieuwsbrieven van 2011

27 / 12 / 2011 NHV Nieuwsbrief 27 december 2011

Waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog! 12 januari 2012, KWR, Nieuwegein

Lees meer
07 / 12 / 2011 NHV Nieuwsbrief: verslag NHI

Op 1 november vond in de Reehorst in Ede een discussiemiddag plaats over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, kortweg NHI. De organisatie van de dag was in handen van STOWA, de NHI-projectgroep en de Nederlandse Hydrologische Vereniging NHV. Ruim tachtig mensen waren aanwezig. Directe aanleiding voor de middag was....

Lees meer
24 / 11 / 2011 NHV Najaarsbijeenkomst, aanmelden nu mogelijk

Waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog! 12 januari 2012, KWR, Nieuwegein

Lees meer
09 / 11 / 2011 NHV Nieuwsbrief 9 november 2011

\"Een hydrologisch model is pas af als er betrouwbare transportberekeningen mee kunnen worden gedaan\". Wat vind je van deze stelling? Eens? Prikkelend? Oneens? Kom naar de NHV-najaarsbijeenkomst 2011! Op 12 januari 2012 wil de NHV op haar jaarlijkse, en deze keer winterse Najaarsbijeenkomst een bijdrage leveren aan een praktijk, een good modelling practice als het kan, van hydrologische modelbouw die minder hobbels opwerpt voor waterkwaliteitsmodelleurs die met de stromingsmodellen aan de slag willen gaan. Klik hier voor aanvullende informatie: http://www.nhv.nu/najaarsbijeenkomst-2012.

Lees meer
31 / 10 / 2011 NHV Nieuwsbrief 1 november 2011

Grondwaterzakboekje Het Grondwaterzakboekje van Bram Bot is een compendium voor de grondwaterpraktijk. Het is geen leerboek maar een naslagwerk van 250 pagina\'s vol kengetallen, formules, overzichten, default waarden, vuistregels, tabellen, grafieken, checklisten, illustraties, voorbeelden, enzovoorts. Het boekje is samengesteld onder begeleiding van 37 deskundigen van deelgebieden. Meer informatie vindt u op www.grondwaterzakboekje.nl. Voor NHV-leden geldt een gereduceerde prijs van € 28,- (€ 10 korting). NHV leden dienen eerst in te loggen op de NHV website en vervolgens via deze link (http://www.nhv.nu/webshop/overzicht) te bestellen.

Lees meer
13 / 10 / 2011 NHV Nieuwsbrief 13 oktober 2011

In september stuurden wij een bericht omtrent de NHI-discussie middag. In die berichten is aangegeven dat de discussie zou plaatsvinden in Amersfoort. De belangstelling is echter zo groot dat wordt uitgeweken naar een andere locatie, namelijk de Reehorst in Ede. Aanmelding is nog steeds mogelijk via de Stowa-website.

Lees meer
24 / 08 / 2011 NHV Nieuwsbrief 24 augustus 2011

Vooraankondiging NHV Najaarsbijeenkomst, 12 januari 2012 Waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog! De betrouwbaarheid van berekeningsresultaten van waterkwaliteitsmodellen is sterk afhankelijk van de mate waarin de modellering van de waterstroming i.c. fluxen en verblijftijden correct is. De waterkwaliteitsmodellering is echter meestal niet het uiteindelijke hoofddoel wanneer er stromingsmodellen worden gebouwd. Aldus worden de prestaties van deze modellen doorgaans op andere criteria beoordeeld dan waterkwaliteitsmodelleurs graag zouden zien. Met als gevolg dat de stromingsmodellen vaak onnauwkeurig of zelfs ongeschikt blijken voor stoftransportberekeningen. Stroombanen laten een onlogisch patroon zien, de berekende fluxen en massabalansen zijn onrealistisch, de gebruikte schematisaties zijn onhandig, enzovoorts. Tenslotte moet er tijdens de waterkwaliteitsmodellering in vele gevallen nog flink gesleuteld worden aan het onderliggende hydrologische model. Op 12 januari 2012 wil de NHV op haar jaarlijkse (en deze keer winterse) Najaarsbijeenkomst een bijdrage leveren aan een praktijk, een good modelling practice als het kan, van hydrologische modelbouw die minder hobbels opwerpt voor waterkwaliteitsmodelleurs die met de stromingsmodellen aan de slag willen gaan. Tijdens onze najaarsbijeenkomst zullen voorbeelden gepresenteerd worden van hoe fout en ook goed het kan gaan, en zal geprobeerd worden lering te trekken door antwoorden te zoeken op vragen uit de praktijk als:

Lees meer
01 / 06 / 2011 NHV Nieuwsbrief 3 juni 2011

Op 11 en 12 mei is aan de oever van de  Overijsselse  Vecht de jaarlijke voorjaarsbijeenkomst georganiseerd. Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) is ingegaan op hoe hoog het water nú weer is gekomen!  Wordt het steeds erger of moeten we ook  rekening houden met extreem laag water? Zijn we van de regen in de drup beland?

Lees meer
23 / 04 / 2011 NHV Nieuwsbrief 23 april 2011

De benodigde stukken voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 mei zijn vanaf heden te downloaden van de website (http://www.nhv.nu/alv-2011):

Lees meer
20 / 04 / 2011 NHV Nieuwsbrief 19 april 2011

* Hierbij nogmaals de aankondiging van de voorjaarsbijeenkomst. Indien u gebruik wilt maken van het hotel (via NHV) en/of het vervoer dient u zich voor 23 april aan te melden.

Lees meer
23 / 02 / 2011 NHV Nieuwsbrief 23 februari 2011

In deze nieuwsbrief uw aandacht voor de volgende onderwerpen: - Stromingen; - LinkedIn; - Vacature; - Facturen. NB wellicht werken een aantal links niet juist. Bij voorbaat excuus, wij zullen er naar kijken. waarschijnlijk zal daarvoor eea gewijzigd moeten worden in het cms van de website. via de website kunt u de informatie ook altijd vinden.

Lees meer
04 / 01 / 2011 NHV Nieuwsbrief 4 januari 2011

Wij wensen u allen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar!

Lees meer