Nieuwsbrieven van 2012

15 / 10 / 2012 NHV bijeenkomsten: aanmelding mogelijk

De programma\'s zijn bekend en inschrijving is vanaf heden mogelijk. Het betreft:

Lees meer
04 / 10 / 2012 NHV Nieuwsbrief 4 oktober

Op donderdag 22 november aanstaande organiseert de NHV i.s.m. Deltares en enkele partners het afscheidssymposium voor Geert van Wirdum, met de bovenstaande titel als voorlopige werktitel. Op het symposium zal voor het voetlicht worden gebracht wat vijfendertig jaar ecohydrologisch onderzoek aan veengebieden opgeleverd heeft en hoe we nu verder moeten. Presentaties met een breed en beschouwend karakter zullen worden gecombineerd met bijdragen vanuit het vernieuwende onderzoek en toepassingen in de praktijk. Het symposium zal plaatsvinden in bij Deltares te Utrecht (Princetonlaan 6). Klik hier voor aanvullende informatie.

Lees meer
06 / 09 / 2012 NHV Nieuwsbrief

Op 15 november 2012 organiseert de NHV haar Najaarsbijeenkomst genaamd de Modelling Contest Hupsel. Het idee is dat verschillende teams met verschillende modelconcepten de extreme neerslaggebeurtenis van augustus 2010 doorrekenen en evalueren hoe goed de berekende afvoeren en grondwaterstanden matchen met de metingen. Deze metingen mogen niet worden gebruikt voor de kalibratie! Zie de NHV-website voor meer informatie.

Lees meer
11 / 07 / 2012 NHV - Stromingen en Tijdsreeksanalyse

In deze nieuwsbrief uw aandacht voor het reviewbeleid van Stromingen en een vooraankondiging van de discussiebijeenkomst over Tijdreeksanalyse. Tevens een vacature voor een geohydroloog.

Lees meer
08 / 06 / 2012 NHV: voorstellen nieuwe voorzitter

Beste leden van de NHV, Bij de laatste algemene ledenvergadering op 3 mei jl had ik de eer te worden verkozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Hydrologische Vereniging. Door middel van deze nieuwsbrief stel ik mij aan u voor.

Lees meer
05 / 05 / 2012 NHV voorjaarsbijeenkomst

Op 31 mei 2012 organiseert de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV de voorjaarsbijeenkomst van de NHV. Het onderwerp van het symposium is: \"Hydrology from Air and Space\". We doen dat met een drietal partners, te weten Fugro GeoServices (www.fugro.nl), eLEAF (www.eleaf.com) en de Unie van Waterschappen (www.uvw.nl). Het programma is inmiddels in concept bekend. Bij de invulling van het programma zijn we uitgegaan van een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen. Hierbij laten we niet alleen de aanbieders van op remote sensing gebaseerde producten aan het woord, maar vooral ook de gebruikers ervan. We richten ons met name op de toepassingsmogelijkheden voor de hydrologie in Nederland, maar ook de toepassing wereldwijd krijgt de aandacht.

Lees meer
19 / 04 / 2012 OPROEP NHV Ledenvergadering+Kees Maas prijs

Herhaalde oproep! Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Ivm beveiliging is anders geen toegang tot het provinciekantoor mogelijk.

Lees meer
29 / 02 / 2012 NHV Nieuwsbrief, Stromingen jrg 16#3

Op de website is voor de geinteresseerden \"Stromingen, jaargang 16 - nummer 3\" geplaatst. http://www.nhv.nu/artikelen-stromingen/2011

Lees meer
28 / 02 / 2012 NHV Training Modflow I

NHV Training MODFLOW I De NHV instapcursus voor modelleren Na een succesvolle start in 2009 wordt deze cursus op 3 april 2012 herhaald. Het betreft een instapcursus in een reeks van 3 cursussen die oplopen in niveau. Deze cursus is op basisniveau. De cursussen kunnen apart van elkaar gevolgd worden.

Lees meer
19 / 02 / 2012 NHV Symposium Tijdreeksanalyse

KWR Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein ochtenddeel+lunch: gratis middagdeel NHV-leden: € 25,- middagdeel niet leden: € 50,-

Lees meer
13 / 02 / 2012 NHV Nieuwsbrief Modeling Contest Hupsel

In deze nieuwsbrief uw aandacht graag voor de NHV Modeling Contest 2012! Modelleren is meer dan het verzamelen van gegevens alleen. Er moeten keuzes worden gedaan met betrekking tot methoden, concepten, schematisaties, parameterisaties en ga zo maar door. Dat zorgt ervoor dat niet modelleren niet alleen maar techniek is, maar vooraal ook vakmanschap en kunst. Dat vraagt wel om zorgvuldig werken bij het analyseren en interpreteren van de modelresultaten. Met name de validiteit van voorspellingen van het hydrologisch gedrag van stroomgebieden onder extreme omstandigheden is een bekend punt van zorg. Zijn we in staat om dit zelden tot nooit geobserveerde gedrag (het spreekwoordelijke galopperend paard van Hoogleraar Hydrologie en NHV-Voorzitter Huub Savenije) te simuleren met onze op minder extreme condities gekalibreerde modellen?

Lees meer
22 / 01 / 2012 NHV Nieuwsbrief 23 januari 2012

In deze nieuwsbrief graag uw aandacht voor 2 door de NHV te organiseren symposia en een training. De eerstvolgende bijeenkomst betreft \"Tijdreeksanalyse\" op 6 maart. Vervolgens organiseren we op 3 april een training/cursus \"Modflow I\". Tenslotte wordt op 31 mei de \"NHV voorjaarsbijeenkomst\" georganiseerd.

Lees meer
10 / 01 / 2012 NHV Nieuwsbrief 10 januari 2012

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de najaarsbijeenkomt as donderdag! Indien u deze bijeenkomst niet wilt missen, meldt u zich snel aan.

Lees meer