Nieuwsbrieven van 2013

27 / 12 / 2013 Nieuwsbrief NHV December 2013

Beste NHV-leden, Dit is alweer de laatste NHV nieuwsbrief van 2013. We kijken terug op een prachtig jaar, waarin we er als vereniging goed voor staan: we groeien nog steeds licht in  ons ledenaantal en sluiten het jaar financieel gezond af. Het nieuwe elan, dat onder mijn voorganger is opgestart, heeft ook dit jaar zijn voortzetting gekregen. Succesvolle en inspirerende bijeenkomsten zijn georganiseerd rond de thema’s “Stedelijke Hydrologie” (voorjaarsbijeenkomst), “Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium” (in samenwerking met STOWA; tevens algemene ledenvergadering) en rond het thema “achtergrondverlaging” (najaarsbijeenkomst met uitreiking van de Hydrologieprijs aan Aart Overeem). Ik denk dat dit de NHV op zijn best is: naast het uitwisselen van kennis (via Stromingen  en symposia) ook het platform bieden waarbij brandende hydrologische kwesties die spelen in het Nederlandse Waterbeheer op basis van inhoud worden bediscusseerd. Naast deze reguliere bijeenkomsten kunnen we verder terugzien op een themadag Hydrogeologie (samen met de Nederlandse Hydrologische Vereniging), een mede door NHV georganiseerd afscheidssymposium voor Geert van Wirdum en twee succesvolle discussiemiddagen onder de bezielende leiding van de werkgroep Tijdreeksanalyse.

Lees meer
13 / 12 / 2013 Modflow via NHV

Voorgaande jaren zijn door NHV een aantal trainingen Modflow verzorgt. Wij ontvangen meer en meer verzoeken of Modflow I of II weer een keer gegeven kan worden. Wij willen dit weer oppakken maar willen daarvoor eerst breder de interesse peilen bij alle leden. Hieronder enige toelichting op het programma van Modflow I, II en (mogelijk) III.

Lees meer
22 / 11 / 2013 Symposium zoute kwel in kustgebieden

Op 6 december 2013 zal voormalig NHV bestuurslid Perry de Louw van Deltares op de VU zijn proefschrift verdedigen met de titel:

Lees meer
13 / 11 / 2013 Nieuwsbrief NHV November 2013

In deze nieuwsbrief een herhaalde aankondiging voor de 2 bijeenkomsten die NHV organiseert: de najaarsbijeenkomst op 28 november (inmiddels meer dan 50 aanmeldingen) en de bijeenkomst van de werkgroep tijdreeksanalyse op 21 november. Tevens een herhaalde aankondiging voor de bijeenkomst waterkwaliteitsmodellering, georganiseerd door STOWA.

Lees meer
01 / 11 / 2013 NHV: Stromingen

Stromingen jaargang 19 nummer 2 staat vanaf heden op de website en artikelen kunnen door leden gelezen worden. De artikelen zijn ook verzonden naar de drukker dus binnenkort zal deze stromingen ook via de post bij u bezorgd worden. Klik hier om de artikelen te bekijken.

Lees meer
28 / 10 / 2013 Nieuwsbrief NHV Oktober 2013

De achtergrondverlaging op de voorgrond (aanmelden nu mogelijk!)

Lees meer
12 / 10 / 2013 NHV: een beroepsvereniging?

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2013 is gediscussieerd over de NHV als beroepsvereniging, aan de hand van 2 notities (die op de NHV-website te vinden zijn). Daarbij bleek –maar ook uit de schriftelijke reacties-  dat de meningen over dit onderwerp sterk uiteenlopen. Daarom is op de ALV besloten een werkgroep in te stellen die de besluitvorming over de NHV als beroepsvereniging gaat voorbereiden.

Lees meer
07 / 10 / 2013 NHV Najaarsbijeenkomst

De achtergrondverlaging op de voorgrond De NHV Najaarsbijeenkomst 2013 vindt plaats op 28 november 2013 vanaf 13.00 uur bij Deltares in Utrecht en zal worden gewijd aan de Achtergrondverlaging. Tevens zal de NHV Hydrologieprijs 2010-2012 worden uitgereikt. De toegang is gratis. De afgelopen decennia is de grondwaterstand vrijwel overal structureel lager geworden. Daar zijn soms duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. Het niet duidelijk verklaarbare deel wordt aangeduid als de zogenaamde achtergrondverlaging (ook wel foutief aangeduid als achtergrondverdroging). In een recent artikel in Stromingen van Cees van den Akker (‘Tussen Dupuit en De Glee’) wordt aannemelijk gemaakt dat de verlaging van de grondwaterstand door grondwateronttrekkingen nu relatief groter is dan in de jaren vijftig en niet-lineair verloopt met de grootte van de onttrekking. Met als belangrijkste conclusie: in een regionale benadering draagt een grondwateronttrekking bij aan het ontstaan van een stijghoogteverlaging die voorheen werd gekarakteriseerd als achtergrondverlaging en deze verlaging strekt zich over een grotere afstand uit dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Het zal duidelijk zijn dat dit consequenties heeft voor o.a. de berekening van de verlaging door grondwateronttrekkingen en de daardoor veroorzaakte schade. De Nederlandse hydrologische gemeenschap heeft er alle belang bij eerst een inhoudelijke discussie te voeren over dit onderwerp. Wij nodigen jullie daarom uit hieraan deel te nemen. Het programma volgt nog maar reserveer 28 november 2013 na de middag alvast in je agenda.

Lees meer
29 / 08 / 2013 Nieuwsbrief NHV September 2013

Wanneer: zaterdag 28 september 2013 Waar: Deltares (voorheen TNO), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht 

Lees meer
10 / 07 / 2013 Nieuwsbrief NHV

OP 29 mei organiseerde NHV samen met STOWA de voorjaarsbijeenkomst 2013 met als onderwerp \"Stedelijke hydrologie\". Via de website kunt u de presentaties van de dag nog eens bekijken, klik hier.....

Lees meer
29 / 04 / 2013 NHV: Stromingen en Zomercursus

Zoals reeds aangekondigd is het eerste nummer van Stromingen online geplaatst. De eerste artikelen van het tweede nummer staan nu ook al op de site, klik hier (voor openen van de pdf\'s wel eerst inloggen)

Lees meer
24 / 04 / 2013 NHV - Stromingen en div. bijeenkomsten

Beste leden, De eerste Stromingen van 2013 is beschikbaar via de website. Binnen 1-2 weken volgt de gedrukte versie. Voor juiste verzending willen wij u verzoeken uw adresgegevens bij te werken indien er wijzigingen zijn opgetreden. Het komt te vaak voor dat verzending niet goed gaat tgv verkeerde adresgegevens. Voor de digitale versie van Stromingen, klik hier daarna in het menu op Stromingen, archief artikelen (u moet wel eerst inloggen, dit is alleen voor NHV leden beschikbaar).

Lees meer
27 / 03 / 2013 NHV ALV, NHI middag en Voorjaarsbijeenkomst

Beste leden, Aanstaande 25 april 2013 organiseert de NHV samen met de STOWA weer een NHI middag. Aan het programma en aan een lokatie wordt thans gewerkt en de informatie hierover volgt spoedig, maar reserveer deze bijeenkomst alvast in de je agenda.

Lees meer
28 / 02 / 2013 de NHV naar een beroepsvereniging?

Geachte leden, Op verschillende momenten in het bestaan van de vereniging is de vraag opgekomen of de NHV niet een beroepsvereniging zou moeten worden of zich meer zou moeten laten gelden als een inhoudelijke waakhond voor goed hydrologisch onderzoek. Met dit laatste doel ik niet zo zeer op zaken als “good modelling practice” die een meer procesmatig georiënteerd karakter hebben en zich laten vangen  in een NEN norm,  maar meer op de inhoudelijke kwaliteit van hydrologisch onderzoek. Op dit moment kan iedereen zich hydroloog noemen en er is geen enkele aanleiding bij geschillen het oordeel van de ene zich hydroloog noemende expert.................... Lees het volledige verhaal op de website (inclusief de twee onderliggende notities van H.Boukes en Jan van Bakel) en doe mee met de discussie! De reacties zullen worden verwerkt in een volgende versie van de startnotitie van Bakel en tijdens de ALV worden besproken. We hopen op veel inspirerende en constructieve reacties. Met vriendelijke groet, Marc Bierkens Voorzitter NHV

Lees meer
16 / 01 / 2013 NHV Hydrologieprijs

NHV Hydrologieprijs 2010-2012: nomineren NU mogelijk! Nieuw jaar, nieuwe kansen! En dat geldt met name voor jonge hydrologen die in de afgelopen drie jaar een uitmuntend wetenschappelijk artikel geschreven hebben. Dit jaar wordt namelijk de driejaarlijkse NHV Hydrologieprijs uitgereikt, voor de beste hydrologische publicatie. In 2010 mocht Ruud Bartholomeus de editie 2007-2009 in ontvangst nemen voor zijn artikel \"Critical soil conditions for oxygen stress to plant roots: Substituting the Feddes-function by a process-based model\", verschenen in Journal of Hydrology (2008). De NHV Hydrologieprijs, bedoeld als aanmoediging voor jonge hydrologen, is een driejaarlijkse prijs, dus dat betekent dat we in 2010 weer op zoek mogen gaan naar de auteur van de beste hydrologische publicatie, ditmaal over de jaren 2010 tot en met 2012. Er staat weer een enthousiaste jury in de startblokken om alle inzendingen voor deze nieuwe editie van de NHV Hydrologieprijs te beoordelen. De jury bestaat uit de volgende leden:

Lees meer