NHV - digitale ALV op 9 april van 13 tot 14 u.

Verzonden: 26-03-2020

ALV op 9 april van 13 tot 14 u. - NHV brengt afleiding in tijden van drukte en nood

Beste leden,

Onze geplande ALV van 26 maart (vandaag!) is zoals u weet uitgesteld. We zien het komende tijd niet gebeuren dat we de ALV live kunnen organiseren, tenzij we een zeer streng deurbeleid voeren, wat dan weer niet past bij de ALV. Dus we hebben een primeur: de ALV gaat online!

Komt dat zien op 9 april. U krijgt te zijner tijd een link via welke u gewoon in uw browser in kunt loggen. De link komt ook op de website. Voor wie graag bijkletst met NHV medeleden, het thuiswerken al wel een klein beetje zat is, de chat en videoconference met collega’s nu ook wel kent: sluit u aan. Dompel even onder in een andere sociale omgeving. Log in voor een uurtje vermaak in optima forma, het wel en wee van de NHV in 2019, toen het leven nog was zoals we het kenden, en voor de vooruitblik naar de rest van 2020, die in NHV onderwerpen nog wel enigszins te overzien is. Of nu ja. Wie weet wat voor zomer we krijgen. We weten alleen dat de grondwaterstanden aardig herstelt zijn, en dat de rivieren weer hogere waterstanden hebben gekend. Ach, daar gaan we alweer de inhoud in. De NHV ALV inhoud bestaat uit verantwoording afleggen over het jaar 2019 en bespreken van en toestemming vragen voor de plannen voor 2020.

De agenda is als volgt:

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2018
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
6. Plannen van de NHV voor de komende periode
a. Webinars
b. Vernieuwing website
c. Voortzetting secretariële ondersteuning
7. Begroting 2020
8. Bestuurswisselingen/mutaties
- Afscheid van Linda van den Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh
- Voorstel voor benoeming Liduin Bos-Burgering tot secretaris
- Voorstel voor benoeming Jelle van Sijl tot algemeen bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Zie ook hier de stukken op onze website.
U kunt u daar tevens voor de ALV; daarmee krijgt u een vergaderverzoek toegestuurd die voorafgaand aan de bijeenkomst wordt bijgewerkt met de toegangslink. De link wordt ook voorafgaand aan de ALV via de website en een nieuwsbrief gedeeld.

We hopen van harte op een grote opkomst, en verheugen ons erop u te zien. We moeten het samen doen, deze tijd, op afstand, maar samen.

Het bestuur

ALV_giet_oanline