NHV ledenvergadering en lezingenmiddag

Verzonden: 11-02-2014

Ledenvergadering 2014 en middag “predictions in ungauged basins”

Op 20 maart 2014 zal de algemene ledenvergadering van de NHV worden gehouden. Deze vindt plaats tussen 12:00 en 13:30uur (inclusief lunch). Wij zijn te gast bij UNESCO-IHE. Meer informatie over de ALV, agenda en de (jaar)verslagen zullen binnenkort via deze pagina beschikbaar worden gesteld.

Het thema van de lezingenmiddag daarna zal zijn: 10 jaar PUB en nu Panta Rhei; relevant voor Nederland? PUB is het acroniem voor “predictions in ungauged basins” en was de afgelopen 10 jaar het belangrijkste onderzoeksthema van de internationale hydrologische gemeenschap verenigd onder de IAHS (International Association of Hydrological Sciences, zie: IAHS.info). Dit thema kwam naar voren omdat werd opgemerkt dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw het aantal afvoermetingen wereldwijd drastisch aan het afnemen was en dat het dus zaak werd om andere informatie te gebruiken om afvoeren in niet-bemeten stroomgebieden te kunnen inschatten. Dit vereiste een nieuwe impuls in het onderzoek naar afvoerprocessen en het vergelijken van stroomgebieden en daar is de laatste 10 jaar dan ook veel onderzoek naar gedaan. Een interessante vraag die wij ons als Nederlandse hydrologen zouden moeten stellen is: zijn de stroomgebieden in Nederland wel zo goed bemeten?

Voor de komende periode heeft het IAHS het thema “Panta Rhei - Change in Hydrology and Society” geadopteerd. Gedurende de komende decade worden de interacties tussen maatschappij en hydrologisch systeem bestudeerd en de manier waarop deze in onderlinge samenhang veranderen. De vraag die hier wordt gesteld is of onze hydrologische modellen en inzichten volstaan om voldoende betrouwbare toekomstprojecties te kunnen maken onder voortgaande veranderingen in klimaat, water- en landgebruik, of het noodzakelijk is om veranderingsprocessen in onze modellen mee nemen. Het is interessant om na te gaan of de hydrologische modellen die we in Nederland gebruiken wel voldoen onder een veranderd klimaat- en landgebruik.

Meer informatie, het programma en mogelijkheid voor aanmelding vindt u op de NHV website, klik hier....

 

Wellicht ontvangen leden, die eerder hebben aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, deze toch. Excuus, wij zijn bezig om de oorzaak hiervan te achterhalen.