NHV Najaarsbijeenkomst, aanmelden nu mogelijk

Verzonden: 24-11-2011

Najaarsbijeenkomst 2011

Waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog!
12 januari 2012, KWR, Nieuwegein

\"Een hydrologisch model is pas af als er betrouwbare transportberekeningen mee kunnen worden gedaan\". Wat vind je van deze stelling? Eens? Prikkelend? Oneens? Kom naar de NHV-najaarsbijeenkomst 2011!

De betrouwbaarheid van berekeningsresultaten van waterkwaliteitsmodellen is sterk afhankelijk van de mate waarin de modellering van de waterstroming i.c.m. fluxen en verblijftijden correct is. De waterkwaliteitsmodellering is echter meestal niet het uiteindelijke hoofddoel wanneer er stromingsmodellen worden gebouwd. Aldus worden de prestaties van deze modellen doorgaans op andere criteria beoordeeld dan waterkwaliteitsmodelleurs graag zouden zien. Met als gevolg dat de stromingsmodellen vaak onnauwkeurig of zelfs ongeschikt blijken voor stoftransportberekeningen. Stroombanen laten een onlogisch patroon zien, de berekende fluxen en massabalansen zijn onrealistisch, de gebruikte schematisaties zijn onhandig, enzovoorts. Tenslotte moet er tijdens de waterkwaliteitsmodellering in vele gevallen nog flink gesleuteld worden aan het onderliggende hydrologische model.

Op 12 januari 2012 wil de NHV op haar jaarlijkse, en deze keer winterse Najaarsbijeenkomst een bijdrage leveren aan een praktijk, een good modelling practice als het kan, van hydrologische modelbouw die minder hobbels opwerpt voor waterkwaliteitsmodelleurs die met de stromingsmodellen aan de slag willen gaan.

Tijdens onze najaarsbijeenkomst zullen voorbeelden gepresenteerd worden van hoe fout en ook goed het kan gaan, en zal geprobeerd worden lering te trekken door antwoorden te zoeken op vragen uit de praktijk als:

  • Wat zijn de grootste bottlenecks?
  • Waar gaat het meestal mis?
  • Wat zijn eenvoudige stappen en controles die ondernomen kunnen worden tijdens de bouw van een stromingsmodel die ervoor kunnen zorgen dat stromingsmodellen hun naam waarmaken, namelijk dat ze niet alleen de waterkwantiteit, maar ook echt de stroming goed berekenen?
  • Welke informatie kan daarbij helpen?

Op de website vindt u een overzicht van wie en wat u op deze dag kunt verwachten. We hebben nog niet van alle bijdragen een beschrijving binnen, maar zodra er aanvullingen zijn zullen we die direct toevoegen. Wij hopen u op deze eerste NHV-activiteit van het nieuwe jaar te mogen verwelkomen.

Voor aanmelding en overzicht van de sprekers, klik hier http://www.nhv.nu/najaarsbijeenkomst-2012