NHV Nieuwsbrief 1 november 2011

Verzonden: 31-10-2011

Grondwaterzakboekje
Het Grondwaterzakboekje van Bram Bot is een compendium voor de grondwaterpraktijk. Het is geen leerboek maar een naslagwerk van 250 pagina\'s vol kengetallen, formules, overzichten, default waarden, vuistregels, tabellen, grafieken, checklisten, illustraties, voorbeelden, enzovoorts. Het boekje is samengesteld onder begeleiding van 37 deskundigen van deelgebieden. Meer informatie vindt u op www.grondwaterzakboekje.nl.
Voor NHV-leden geldt een gereduceerde prijs van € 28,- (€ 10 korting). NHV leden dienen eerst in te loggen op de NHV website en vervolgens via deze link (http://www.nhv.nu/webshop/overzicht) te bestellen.

NHV - Kees Maas prijs 2011
Kees Maas is een gewaardeerd hydroloog en ere-lid van de NHV. Zijn grote inzet voor de NHV en zijn gedegen werk vanuit KWR in de geohydrologie vormen meer dan een goede reden om een naar hem genoemde prijs in het leven te roepen.
Het bestuur van de NHV heeft besloten om eenmaal in de drie jaren een prijs ter beschikking ter stellen voor de beste publicatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied verschenen in ons vakblad ‘Stromingen\'. Deze prijs is bedoeld als aanmoediging voor vakgenoten om in ‘Stromingen\' te publiceren. In 2011 zal de prijs voor het eerst worden uitgereikt, op dit moment wordt de uitreiking voorzien tijdens de NHV-Najaarsbijeenkomst 2011. Omdat het dit jaar de eerste keer zal zijn, geldt voor de periode van publicatie een afwijkende periode van 10 jaar, i.c. 2001 t/m 2010. Voor de volgende prijzen zal de reguliere periode van drie jaar ingaan. Een jury zal het NHV-bestuur een winnaar voordragen, op basis van de mening van de NHV-leden. Voor verdere details verwijzen we naar het reglement.
Als criteria voor de selectie gelden wetenschappelijk niveau, originaliteit, helderheid en inspirerende werking. Daarnaast wordt de praktische toepassing van het werk mede in beschouwing genomen door de jury.
We willen jou als NHV-lid aanmoedigen om een top-3 aan artikelen met auteur(s) uit de periode 2001 t/m 2010 aan ons door te geven. Het artikel op plaats 1 krijgt drie punten, dat op plaats 2 krijgt twee punten en het 3e artikel krijgt één punt. Je top-3 artikelen+auteur(s) kun je sturen naar info@nhv.nu. Je mag éénmaal je stem uitbrengen. De jury gaat aan de hand van de scores een shortlist maken waarop je t.z.t. nogmaals kan stemmen. De NHV houdt zich het recht voor deze procedure te wijzigen dan wel in te korten. Het reglement kunt u vinden op de website.

De stemming start per vandaag en eindigt op 24 december 2011.

We hopen op een goede respons, heel veel succes met je keuze!
Namens het NHV-bestuur, Gé van den Eertwegh

CHO rapporten
In samenwerking met de Hydrotheek en Fugro Ingenieursbureau is inmiddels vrijwel de gehele collectie CHO Rapporten (http://www.nhv.nu/cho-rapporten) beschikbaar gekomen op de website. Er ontbreken nu nog slechts enkele exemplaren. Al eerder was de collectie CHO Verslagen (http://www.nhv.nu/cho-publicaties) beschikbaar gekomen. Daarmee is de volledige collectie CHO Verslagen en CHO Rapporten voor een ieder bewaard gebleven en kunnen deze via de NHV website als naslagwerk worden gebruikt.