NHV Nieuwsbrief 10 december 2009

Verzonden: 09-12-2009

Modflow II

Het voorlopige programma voor Modflow II is bekend.
Zoals eerder aangekondigd wordt Modflow II georganiseerd op 14 januari 2010. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via de website (http://www.nhv.nu/training). Op die pagina ook meer achtergrondinformatie.
Op dit moment zijn er nog 8 plaatsen beschikbaar! 

8:30 9:00   Inschrijving en koffie
       
9:00 9:10   Opening 
9:10 9:30   Intro programma. Presentatie cases tbv oefening conceptueel model 
9:30 10:10   Uitwerken cases in groepjes van 3-4 pers
       
10:10 10:30   pauze koffie/thee
       
10:30 11:45   Terugmelding resultaten uitwerking
11:45 12:30   Theorie kalibreren algemeen en PEST
       
12:30 13:30   Lunch
       
13:30 15:00   Oefening handmatig kalibreren
15:00 16:00   Oefening PEST PMwin handleiding
       
16:00 16:15   pauze koffie/thee
       
16:15 16:45   Terugkoppeling oefeningen en discussie \"Wanneer is model goed gekalibreerd?\"
       
16:45 17:00   Opstap naar Modflow III (wat gaan/willen we daarin behandelen)
17:00 17:15   Terugkoppeling en evaluatie 
     

 

CHO Publicaties

Inmiddels hebben wij beschikking over alle CHO verslagen. Op 1 na zijn ze inmiddels ook allemaal terug te vinden op de website. Klik hier voor het volledige overzicht van reeds gescande CHO verslagen.
Inmiddels zijn we ook begonnen met het scannen van de CHO rapporten en nota\'s. De rapporten die gescand zijn kunt u hier terugvinden.

Van de \"rapporten en Nota\'s\" hebben we nog niet alle nummers beschikbaar. Op deze pagina een overzicht van ontbrekende CHO \"Rapporten en Nota\'s\".

OPROEP EN VERZOEK: Indien u een van deze ontbrekende rapporten beschikbaar wilt stellen, neemt u aub contact met ons op (info@nhv.nu).

Vacatures

Op de website staan 3 vacatures:
Witteveen+Bos zoekt een projectleider geohydrologie
Waterschap Rivierenland zoekt een Hydroloog
Waterschap Hunze en Aas zoekt een Hydroloog

OPROEP: Plaats uw vacatures ook op de NHV website. Dit is mogelijk tegen zeer geringe kosten (zie http://www.nhv.nu/vacatures-derden). Stuur dit bericht svp ook door naar uw P&O afdeling en doe een verzoek voor plaatsing op de NHV website!