NHV Nieuwsbrief - 10 oktober 2018

Verzonden: 10-10-2018

Met in deze nieuwsbrief:

 • 18 oktober 2018: Boussinesq Lecture door Reed Maxwell: "Scientific discovery through computational hydrology: Elucidating connections between groundwater flow and transpiration partitioning"
 • 22 november 2018: NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse: Discussiemiddag Beoordelen van tijdreeksmodellen, beslissen met tijdreeksmodellen
 • 23 november 2018: Najaarsbijeenkomst NHV & NVBM - Weer en Water in de Stad
 • De presentaties van de bijeenkomst Open Source Software van 20 september jl. zijn beschikbaar

This year professor Reed Maxwell (Colorado School of Mines, USA) is the Boussinesq Lecturer 2018. On October 18th at Utrecht University, he will give his lecture entitled:

"Scientific discovery through computational hydrology: Elucidating connections between groundwater flow and transpiration partitioning"

Understanding freshwater fluxes at continental scales will help us better predict hydrologic response and manage our terrestrial water resources. For example, better understanding partitioning of evapotranspiration into bare soil evaporation and plant transpiration, the role of warming on snowmelt dominated headwaters catchments, and the response to the residence time of water from geology and climate are examples of key questions in the terrestrial water cycle. Computational Hydrology is an additional tool to study interactions water fluxes and stores across the critical zone. We used integrated hydrologic simulations that couple vegetation and land energy processes with surface and subsurface hydrology to advance these topics with a focus on transpiration partitioning at the continental scale. These high resolution, transient simulations encompass the major watersheds of the United States and demonstrate great complexity in hydrologic and land energy states. Results demonstrate a novel connection between lateral groundwater flow and terrestrial water budgets. This work reconciles systematic differences between global observations and global land surface models. This suggests that lateral groundwater flow, which is generally simplified or excluded in earth system models, may provide a missing link to reconciling observations and global models of terrestrial water fluxes.

You are all invited to attend this interesting lecture. Other speakers of the day are: Inge de Graaf (Freiburg University, Germany) [ “Global groundwater modelling and environmental flows”] and Wim Thiery (Free University of Brussels, Belgium) [“Irrigation versus global warming”] and in the morning we are setting up an interesting program where our PhD-candidates present their latest results. On our website you can find the latest information about the program: http://www.boussinesqcenter.nl/bc/boussinesq-lecture-2018/

Attending the Boussinesq Lecture is free of charge, but registration is required via: https://goo.gl/forms/N0KGp8NjDOAhVYfB3

Note that the location of the Boussinesq Lecture has been changed. The morning program is in the Botanical Gardens of Utrecht University and the lunch plus afternoon program is at the nearby Theatron room. Please check http://www.boussinesqcenter.nl/bc/boussinesq-lecture-2018/ for directions.


22 november 2018: NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse: Discussiemiddag Beoordelen van tijdreeksmodellen, beslissen met tijdreeksmodellen

De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse organiseert op donderdagmiddag 22 november a.s. weer een discussiemiddag, ditmaal met het thema “Beoordelen van tijdreeksmodellen, beslissen met tijdreeksmodellen”. Een terugkerende vraag blijft immers hoe goed een tijdreeksmodel in de praktijk nu is: is het model goed genoeg om er een beslissing mee te onderbouwen? Zo’n beslissing kan bijvoorbeeld zijn: schade uitkeren, ja of nee? Aan de ene kant zijn er formele raamwerken om met statische toetsen beslissingen te onderbouwen, aan de andere kant is er een heel scala van meer ‘pragmatische’ benaderingen. Maar staan deze wel zo tegen over elkaar? Of zijn die formele toetsen ook in de praktijk toepasbaar? Hoe voer je dat dan netjes uit en welke vragen moeten daarvoor worden gesteld? En hoe valt er nog praktisch te toetsen als er vele tijdreeksen beoordeeld moeten worden? Welke informatie wordt er dan zichtbaar op die schaal en hoe zeker worden we daardoor van onze zaak? Martin Knotters van de WUR gaat de uitdaging aan ons enthousiast te maken voor het toepassen van statistische toetsen bij het onderbouwen van beslissingen. Aris Lourens van TNO vertelt over een landelijke toepassing van tijdreeksanalyse, beoordeling van tienduizenden meetreeksen en over de informatie die dit geeft.

We willen elkaar met deze discussiemiddag inspireren en horen graag vragen en ervaringen vanuit de praktijk. Zowel gevorderden, beginners als anderen met interesse in dit thema zijn dan ook welkom.

Wanneer: donderdag 22 november, van 14:00 - 16:30 uur
Waar: Hoofdkantoor Sweco, Landhuis Houdringe, Expozaal, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt.

Tijdens de middag worden er weer twee presentaties gegeven, gevolgd door discussie:

 • Toetsen en beslissen met tijdreeksmodellen
  Martin Knotters, Universiteit Wageningen, Paul Baggelaar (Icastat), Eit van der Meulen (AMO)
  Een praktisch verhaal over toetsen, toegespitst op beslissingen die genomen moeten worden op basis van de uitkomsten van tijdreeksmodellering. Is het effect van een ingreep op de grondwaterstand, dat we met tijdreeksmodellering proberen aan te tonen, wel significant? En hebben de boeren daarom nu recht op schade-uitkering? Vaak levert onze software wel een standaarddeviatie. We gaan dan na of een parameter significant van nul verschilt en concluderen dat een ingreep wel of geen effect heeft gehad. Eigenlijk ben je dan aan het toetsen, maar gaat dat wel goed? Hoe zit het met die p-waarde en die 0.05? Wat is je nul- en alternatieve hypothese? En wat is de kans op een foutje, i.e. onterecht wel of niet schade uitkeren?
 • ‘Groot is mooi en veel is lekker’, grootschalige toepassing van tijdreeksanalyse
  Aris Lourens, TNO
  De nieuwe TNO-tool voor tijdreeksanalyse is inmiddels een jaar online en is landelijk toegepast op tienduizenden grondwaterstandstijdreeksen. Al die tijdreeksmodellen zijn automatisch doorgerekend en beoordeeld. Dit vraagt om een robuuste beoordelingsmethode. Hoe is dit aangepakt, wat gaat er goed en wat gaat er mis? Welke criteria worden hierbij gebruikt? Zijn de resultaten plausibel? De grote hoeveelheid modellen biedt ook nieuwe mogelijkheden. Wat kunnen we bijvoorbeeld halen uit de landelijke beelden van de modelparameters en afgeleide parameters? Welke relaties zien we hierin en wat zouden we wellicht nog meer kunnen vinden?

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via koen.vanderhauw@sweco.nl en de bijeenkomst is overigens ook toegankelijk voor niet-NHV leden.


23 november 2018: Najaarsbijeenkomst NHV & NVBM - Weer en Water in de Stad 

Najaarssymposium


De presentaties van de bijeenkomst Open Source Software van 20 september jl. zijn beschikbaar:

  Mark Bakker (TU Delft): Open Source Software
  Tom van Steijn (Royal HaskoningDHV): XsBoringen
-
 
  Nicole Jungermann (HKV): HKVSobekPY, HKVFewsPY
met voorbeelden: HKVSobekPY en HKVFewsPY
  Raoul Collenteur (Artesia Water): Pastas
  Jannis Hoch (Universiteit Utrecht): GLOFRIM
  Ernst de Vreede (KNMI): ADAGUC
  Mark Hegnauer (Deltares): WFLOW
  Martijn Visser (Deltares): JuliaGEO
  Bas Retsios, Robert Becht (ITC): MayiSys
  Onno Ebbens (Witteveen+Bos): Gebruikersperspectief