NHV Nieuwsbrief 11 januari 2019

Verzonden: 11-01-2019

Met in deze nieuwsbrief:

 • 21 maart: NHV Algemene Ledenvergadering met middagbijeenkomst: Terugkijken en vooruitkijken – Over de droogte van 2018 en wat die betekent voor het Nederlands waterbeheer nu en in de toekomst
 • 12 februari: Open MIPWA-Expertsessie ‘Modellering waterlopen in een regionaal grondwatermodel’
 • 14 & 15 Maart: Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 2019, Utrecht. Registration is now open!
 • Vacature: Administratieve/secretariële ondersteuning NHV Bestuur (ca. 4 uur per week)

21 maart: NHV Algemene Ledenvergadering met middagbijeenkomst: Terugkijken en vooruitkijken – Over de droogte van 2018 en wat die betekent voor het Nederlands waterbeheer nu en in de toekomst

De droogte van afgelopen zomer is niemand ontgaan; de gevolgen waren groot, niet alleen voor landbouw en natuur maar ook voor de scheepvaart. In Oost Nederland is het neerslagtekort uit 1976 fors overschreden. Nu de eerste winterregens vallen en het landschap weer groen kleurt is het voor velen weer business-as-usual. Waterbeheerders blijven achter de schermen echter druk met de droogte: de grondwaterstanden zijn nog steeds laag en de vooruitzichten voor komend groeiseizoen pessimistisch. Wat zijn de lange termijn effecten op de natuur? Moeten we het voorjaar beginnen met een beregeningsverbod? Geen hoogwaardige teelten op hoge zandgronden? Geen herstel van hoogveen daar waar geen wateraanvoer is? Wat betekent de droge zomer voor het Nederlandse waterbeleid?

 • Heeft u suggesties voor stellingen als input voor een paneldiscussie? Mailt u deze dan naar mieke.hulshof@acaciawater.com. Wij zullen deze dan meenemen in de voorbereidingen!
 • We hopen met u in discussie te gaan over de droogte en de betekenis daarvan tijdens de ALV van de NHV op 21 maart 201 ALV 2019!

12 februari: Open MIPWA-Expertsessie ‘Modellering waterlopen in een regionaal grondwatermodel’

MIPWA
MIPWA is een regionaal grondwatermodel voor de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel. In juni 2018 is versie 3.0 van het model opgeleverd. Het is aanleiding geweest voor een bezinning over de toekomst van MIPWA. Inmiddels is besloten dat MIPWA ook de komende jaren in de lucht wordt gehouden. Ook is duidelijk dat versie 3.0 van MIPWA niet volmaakt is. Er zijn voorbereidingen getroffen om tot versies 3.1 en 3.2 te komen. In versie 3.1 worden resterende bekende fouten gerepareerd en in versie 3.2 de bodemschematisatie verbeterd door REGIS 2.2 in MIPWA te verwerken.
Voor latere verbeteringen is het op dit moment minder concreet welke kant het op moet gaan. Om hier richting in te krijgen heeft het MIPWA-consortium besloten om de deskundigen binnen het consortium bij elkaar te brengen en een aantal expertsessies te organiseren.

Alleen of samen?
MIPWA is niet het enige regionale model in Nederland en ook binnen het NHI is ervaring opgedaan met grondwatermodellering op dit schaalniveau. Om over en weer van elkaar te leren, zijn ook die partijen nadrukkelijk uitgenodigd om met ons mee te praten. De expert-sessies krijgen hierdoor een open karakter, en kunnen helpen om binnen Nederland op een meer uniforme wijze de regionale modelleringen vorm te geven.
Op dinsdagmiddag 12 februari 2019 zal vanaf 13 uur de eerste MIPWA-Expertsessie worden gehouden. Het onderwerp is: ‘De modellering van waterlopen in een regionaal grondwatermodel’. De sessie zal worden gehouden bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle.

Vraagstelling
Hoe kan – op basis van de ervaringen tot nu toe – het oppervlaktewater op een juiste en efficiënte wijze worden opgenomen in een regionaal grondwatermodel? Hoe kan een beter evenwicht gevonden worden tussen flexibiliteit, reproduceerbaarheid, herleidbaarheid en praktische hanteerbaarheid? En hoe kan een uniforme koppeling gemaakt worden met basisdata / modellen van oppervlaktewater.

Voor wie?
De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die iets te melden heeft over modellering van waterlopen in een regionaal grondwatermodel. Behalve in de discussie, is er gelegenheid om in een pitch een bijdrage te leveren. Graag wel van tevoren aangeven als je hier gebruik van wilt maken.
De bijeenkomst is ook toegankelijk voor mensen die over dit onderwerp geïnformeerd willen worden.
Aan deelname van de sessie zijn geen kosten verbonden.

Programma
Het programma van de middag is hier te vinden

Vanwege een beperkte omvang van de zaal is het wel nodig om vooraf aan te melden via info@harryboukes.nl.


14 & 15 Maart: Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 2019, Utrecht. Registration is now open!

We are delighted to announce that registration for the 15th edition of the Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC 2019) is now open! The NAC conferences bring together all fields of research within the Earth Sciences. The NAC conferences aim to provide a true interdisciplinary forum for discussion and for young researchers to present their results in a way that is accessible to a broad audience. The programme will consist of plenary sessions with invited (inter)national keynote speakers, parallel sessions dedicated to oral presentations, and poster sessions. Enjoy these opportunities to network and set up new collaborations with your colleagues.

More details about the conference can be found on the conference website: www.nacgeo.nl. More information about registration and links to the booking form are available from our registration page. Submission of an abstract is only possible until Monday 14 January 2019, after this period no abstracts can be submitted during the registration process.

We look forward to welcoming you to the 15th edition of the Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC 2019) to be held on Thursday 14 & Friday 15 March 2019 in the Van der Valk Hotel Utrecht.

On behalf of the Organizing Committee,

Kind regards,
Bernard Westerop


Vacature: Administratieve/secretariële ondersteuning NHV Bestuur (ca. 4 uur per week)

De NHV zoekt per direct administratieve/secretariële ondersteuning van haar bestuur. We zijn daarvoor op zoek naar een pro-actief persoon (m/v), die het ondersteunen van mensen in hun werk ziet als waardevolle taak. We denken aan een doener die van aanpakken weet. Die werk ziet liggen en het zelf oppakt. Die initiatieven neemt en assertief optreedt naar ons en naar derden toe. Samenwerken met ons bestuur staat voorop, op een mensgerichte manier. Affiniteit met water en milieu is zeker een pré.

We denken aan het uitvoeren van de volgende taken voor en met het NHV-bestuur:

 • NHV-bestuursvergaderingen bijwonen: 6x/jaar (incl. notulen)
 • Bijeenkomsten van de NHV organiseren: 2x groot/jaar, 2x klein/jaar; steeds in samenwerking met een betrokken bestuurslid van de NHV (duo-schap), dat de inhoud voor haar rekening neemt; organisatie van bijeenkomsten (locatie, catering, gastheer/vrouw, nazorg); navolging van het draaiboek bewaken; presentaties verzamelen en doorgeven aan webmaster NHV;
 • Website NHV: materiaal en inbreng van bestuursleden verwerken en in een bruikbare vorm aanleveren aan de webmaster van de NHV (nieuwsbrieven/mededelingen, aankondigingen bijeenkomsten);
 • NHV-ledenadministratie bijhouden in samenwerking met de penningmeester van de NHV: het systeem op orde houden, aan- en afmeldingen verwerken, nagaan betaling contributie en herinneringen verzorgen, brieven ter inning van de contributie uitdoen;
 • NHV-frontoffice-contact met leden van onze vereniging via telefoon en emailverkeer.

We kunnen als NHV geen huisvesting bieden. De taken worden met name op de eigen werkplek van de ondersteuner uitgevoerd.
De ondersteuner gaan we tijdelijk en wel voor een periode van één jaar inhuren, met een wederzijdse evaluatie na zes maanden en tegen het einde van deze periode. We willen graag zo spoedig mogelijk starten met de inzet van de administratieve/secretariële ondersteuner.
We schatten de inzet in op gemiddeld 4 uur/week. De reiskosten vormen een aparte kostenpost en kunnen steeds gedeclareerd worden tegen gangbare tarieven.
Het NHV bestuur maakt een selectie op basis van kwaliteit en prijs.

U kunt uw aanbieding met CV en referenties voor 1 februari 2019 sturen aan: secretaris@nhv.nu