NHV Nieuwsbrief 13 oktober 2011

Verzonden: 13-10-2011

NHI bijeenkomst 2011

In september stuurden wij een bericht omtrent de NHI-discussie middag. In die berichten is aangegeven dat de discussie zou plaatsvinden in Amersfoort. De belangstelling is echter zo groot dat wordt uitgeweken naar een andere locatie, namelijk de Reehorst in Ede. Aanmelding is nog steeds mogelijk via de Stowa-website.

Uit voorgaand bericht:
Op 1 november aanstaande organiseert de STOWA, samen met de NHI projectgroep en de NHV een discussie-middag over het NHI. Iedereen is daar welkom, de entree is gratis, en opgeven is mogelijk via de STOWA website (http://www.stowa.nl).


Programma
  • 13.00 – 13.30 Inloop
  • 13.30 – 13.35  Welkom door Jan van Bakel van de Nederlandse Hydrologische Vereniging
  • 13.35 – 13.45 Toelichting op het programma door Anton v.d. Giessen, middagvoorzitter
  • 13.45 – 14.15  De context van het NHI door Roeland Allewijn, directeur van opdrachtgever RWS Waterdienst
  • 14.15 – 14.45 \'Een spat op de horizon …\' door Matthijs v.d.Brink, lid van de adviesgroep watersysteemanalyse STOWA
  • 14.45 – 15.05 Pauze
  • 15.05 – 15.45 Toelichting van de stand van zaken rond het NHI vanuit de projectgroep NHI, door Wim de Lange van Deltares
  • 15.45 – 16.15  Beschouwing \'Hoe goed kan het NHI worden? Wat kun je van een NHI modelsysteem verwachten... en wat niet?\' door  Theo Olsthoorn van de TU Delft (grondwater) en Paul Torfs van de WUR (oppervlaktewater)
  • 16.15 – 17:00 Discussie onder leiding van de voorzitter
  • Vanaf 17.00 Afsluiting met een borrel