NHV nieuwsbrief 14 april 2009

Verzonden: 14-04-2009

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zenden wij u de NHV nieuwsbrief van 14 april 2009.
Deze keer een verkorte uitgave waarin wij alleen uw aandacht willen vestigen op de aanstaande voorjaarsbijeenkomst en de training Modflow-I. Beiden staan nu open voor aanmelding.

NHV Zomercursus Modflow-I

wanneer: 11 juni
waar: TU-CiTG-Delft
kosten: € 295 leden/ € 325 niet-leden

Op 11 juni zal de eerste NHV Modflow training starten. Modflow I is een instap/kennismakingscursus waarbij de algemene aspecten van Modflow worden verteld en getraind. Waar zitten de knoppen, wat kan je er mee, wat/waar zitten de gevoeligheden etc.

Deze instapcursus is dan ook zeer geschikt voor mensen zonder Modflow ervaring en medewerkers van waterschappen, gemeenten en provincies die in hun werk regelmatig met toetsing en interpretatie van modelresultaten te maken krijgen. Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis gemaakt met Modflow en is in staat een eerste eenvoudig model te maken binnen Modflow. Na afloop van de training krijgt de deelnemer een opgave mee om thuis uit te werken waarna, bij ontvangst van een voldoende resultaat een certificaat van het volgen van de cursus wordt toegezonden.

Doelgroep: (geo)hydrologen zonder Modflow ervaring (wel met computerervaring)
Doel: Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis gemaakt met Modflow en is in staat een eerste eenvoudig model te maken binnen Modflow. Na afloop van de training krijgt de deelnemer een opgave mee om thuis uit te werken waarna, bij ontvangst van een voldoende resultaat een certificaat van het volgen van de cursus wordt toegezonden.

 klik hier voor aanvullende informatie, dagprogramma, flyer en aanmelding.

NHV Voorjaarsbijeenkomst

Een hydrologische kijk op het plan Veerman.
Aanleiding voor een nieuwe onderzoeksagenda?

wanneer: 28 mei
waar: Deltares-Delft
kosten: € 75 leden/ € 125 niet-leden

Om beter grip te krijgen op diverse vraagstukken rondom het plan Veerman organiseert de Nederlandse Hydrologische  Vereniging  (NHV)  en  het  Nationaal  Comité  IHP-HWRP,  in  samenwerking  met  de Commissie  voor  Hydrologie  van  de  Rijn  (CHR),  de  IAH,  de  IAHS,  Netherlands  Water Partnership (NWP), de Unie van Waterschappen, STOWA en het Boussinesq Center een discussiedag. Op deze dag zal de hydrologische  basis  onder  de  adviezen  van  de Deltacommissie  tegen  het  licht  worden  gehouden  en  worden  de  contouren  van  een hydrologisch onderzoeksprogramma voor de lange termijn verkend. 

Twee  onderwerpen zullen worden uitgelicht:
- de kennisleemtes in de bepaling van de ontwerpafvoeren van Rijn en Maas en
- de  onzekerheden  in  de  onderbouwing  voor  de  zoetwaterbehoefte  voor  de  landbouw.

In discussiegroepen kunnen ook andere hydrologische onderwerpen aan de orde worden  gesteld.  De  dag  moet  leiden  tot  een  onderzoeksagenda  voor  de  hydrologische onderbouwing van het advies van de Deltacommissie.

De voorjaarsbijeenkomst is reeds aangekondigd, vanaf vandaag is aanmelding voor deelname mogelijk. Indien u wilt deelnemen verzoeken wij u spoedig aan te melden. De overige organisaties zullen de aanmelding ook voor hun leden kenbaar maken, naar verwachting zal de zaal daarom snel volgeboekt zijn. Deelname is dan niet meer mogelijk.

Voor aanmelding discussiedag Plan Veerman, klik hier....
(Leden moeten eerst inloggen en daarna aanmelden, niet-leden moeten eerst een webshop account aanmaken, vervolgens inloggen en aanmelden)