NHV Nieuwsbrief 17 februari 2009

Verzonden: 17-02-2009

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zenden wij u de NHV nieuwsbrief.

 

NHV contributie

Begin februari zijn de facturen voor de contributie 2009 naar alle leden verzonden. Op een beperkt aantal na, zijn deze facturen allemaal per e-mail verzonden. Wij willen u verzoeken de contributie zo spoedig mogelijk over te maken. Indien u inlogd heeft u altijd een overzicht beschikbaar van de nog openstaande facturen. Deze kan direct mbv IDeal voldaan worden, middels bankoverschrijving is dit ook mogelijk.
Via de website zult u automatisch na 30 dagen een herinnering ontvangen indien u de factuur nog niet betaald heeft. Op enig moment, indien de rekening nog niet betaald is, wordt automatisch toegang tot het ledendeel van de website geblokkeerd.

 

Vooraankondiging NHV voorjaarsbijeenkomst

Een hydrologische kijk op het plan-Veerman; Aanleiding voor een nieuwe onderzoeksagenda?
Om beter grip te krijgen op diverse vraagstukken omtrent het plan Veerman organiseert de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV), in samenwerking met het Nationaal Comité IHP-HWRP, de Commissie voor Hydrologie van de Rijn (CHR), de IAHS, Netherlands Water Partnership (NWP), de Unie van Waterschappen en het Boussinesq Center een lentebijeenkomst. Op deze dag zal de hydrologische basis onder de adviezen van de Deltacommissie tegen het licht worden gehouden en worden de contouren van een hydrologisch onderzoeksprogramma voor de lange termijn verkend. Voor meer informatie, klik hier....

 

Overige

Vacature (betaalde advertentie)
Waterschap rivierenland zoekt een hydroloog

Als hydroloog bij het waterschap houd je je bezig met de totstandkoming van peilbesluiten, modellering en analyse van het watersysteem alsmede interne advisering voor plannen, projecten, vergunningen en onderhoud. Je vervult de r ol van projectleider en adviseur. Je werkt efficient en resultaatgericht. Voor meer informatie, klik hier....

Aanvullingen website
14.02.09 - Onderdeel \"Symposia en Opleidingen\" toegevoegd, klik hier....

09.02.09 - In uw profiel kunt u nu ook een eigen persoonlijke beschrijving en een foto opnemen (alleen voor leden, dus eerst inloggen). Voor invoeren, klik hier....

09.02.09 - Foto albums geplaatst van NHV symposia: \"Grondwater, bron van leven\", klik hier.... en \"Kennis en invloed experts in waterbeheer\", klik hier.... (ook zichtbaar via menu: symposium/fotoalbum)

09.02.09 - Presenta ties NHI discussiemiddag geplaatst (alleen voor leden), tevens verslag uit H2O, klik hier....

 

NHV nieuws