NHV Nieuwsbrief 19 april 2011

Verzonden: 20-04-2011

* Hierbij nogmaals de aankondiging van de voorjaarsbijeenkomst.
Indien u gebruik wilt maken van het hotel (via NHV) en/of het vervoer dient u zich voor 23 april aan te melden.

* Tevens aandacht voor de werkgroep tijdreeksmodellen

 

NHV Voorjaarsbijeenkomst

De Nederlandse Hydrologische Vereniging houdt dit jaar de voorjaarsbijeenkomst aan de oever van de  Overijsselse  Vecht.  Na  de  Algemene  Ledenvergadering  gaan we in op hoe hoog het water nú weer is gekomen!  Wordt  het  steeds  erger  of  moeten  we  ook  rekening  houden  met  extreem laag water? Zijn we van de regen in de drup beland?

Op woensdagavond kijken we hiernaar vanuit mondiaal perspectief. Donderdag wordt besteed aan de situatie in Nederland. Daar horen dan uiteraard de omliggende landen bij! Anderhalve dag met de NHV  in  een  mooie  omgeving.  Overnachten  kan  in  Congreshotel Mooirivier (http://www.mooirivier.nl),  waarna  u  na  een heerlijk ontbijt fris aan de donderdag kunt beginnen.

Op de donderdag gaat het over het vele water van najaar 2010 en voorjaar 2011. Valt het naar beneden of komt het uit Duitsland en België? Wateroverlast bij Rijn en IJssel eind augustus en dat pal na de droge zomer; Overstroming van de Dinkel; Hoe kijkt de politiek naar de problematiek? Wat kan de NHV hierin betekenen.

Op de website vindt u aanvullende informatie tav de kosten en kunt u zich aanmelden
(http://www.nhv.nu/symposia). Aanmelden voor 23 april indien u gebruik wilt maken van de overnachtingsmogelijkheden (via NHV) en transport van NS-Dalfsen naar het congreshotel.

 

Werkgroep Tijdreeksmodellen

We zijn op zoek deelnemers voor de werkgroep tijdreeksmodellen. Tijdens de NHV bijeenkomst vorig jaar april (alweer een jaar geleden!) is het idee geboren om een werkgroep tijdreeksmodellen in het leven te roepen. Het doel hiervan is te inventariseren wat de geëigende toepassingsmogelijkheden zijn voor tijdreeksmodellen en waar de grenzen liggen van het zinvol gebruik van deze modellen. De werkgroep moet een beknopte handreiking opleveren, waarin beschreven staat voor welk type problemen tijdreeksmodellen geschikte hulpmiddelen en op welke wijze (bv. univariaat, multivariaat) deze modellen gebruikt kunnen worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Frans van Geer (frans.vangeer@tno.nl).