NHV Nieuwsbrief 20 januari 2009

Verzonden: 20-01-2009

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zenden wij u de NHV nieuwsbrief.

 

NHI discussiemiddag

Laatste oproep! Er zijn nog plaatsen beschikbaar maar meld u nu snel aan. Indien de zaal volgeboekt is, is deelname niet meer mogelijk.

Op 22-01-2009 organiseert de NHV een discussiemiddag waarin het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) centraal staat.
Aanvang 13:00 tot 17:00, locatie: Alterra Wageningen
De hydrologie van Nederland wordt hierbij met behulp van MODFLOW, metaSWAP en SOBEK in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250 maal 250 m en een temporeel detailniveau van 1 dag. Het is de opvolger van de hydrologie voor STONE en is/wordt, in opdracht van 3 ministeries (VROM, V&W en LNV) gemaakt door Deltares en Alterra, om landelijke studies te kunnen uitvoeren.
Aan de hand van 3 inleidingen kan worden gediscussieerd over deze belangrijke nieuwe ontwikkeling waarmee veel hydrologen in Nederland te maken zullen krijgen. Voor aanvullende informatie en aanmelden, klik hier....

 

Overige wijzigingen op de website

09.01.09
- Nieuwe Stromingen (kwartaal 3 en 4, 2008) zijn op de website geplaatst (alleen voor leden ingelogd), kwartaal 4 was reeds op 20.12 geplaatst
klik hier....

31.12.08
- Mededeling voor leden waarvan het bestuur geen e-mailadres beschikbaar heeft (er zijn tot heden nog steeds een 40 tal leden waarvan geen mailadres bekend is!);
- Instructie voor ontvangst nieuwsbrief en tonen Publiek Profiel op de website;
- Oproep van de Penningmeester aan leden met contributieachterstand

 

Vacature

 

KWR zoekt een Geohydroloog met belangstelling voor ICT
Als geohydroloog werk je aan allerlei projecten rondom grondwater. Door je belangstelling voor ICT lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Menyanthes, ons instrument voor de analyse en modellering van grondwatergegevens. Je hebt een afgeronde universitaire (MSc-)opleiding waarin grondwater en geohydrologie belangrijke bouwstenen waren.
Voor aanvullende informatie, klik hier....

 

Grontmij zoekt een adviseur riolering
Binnen ons team ben je als adviseur Riolering het aanspreekpunt voor advies- en planvormingprojecten in het stedelijk gebied vanuit je specialisatie op het vlak van riolering. Je bent in staat om gemeentelijke rioleringsplannen en beheerplannen/ operationele plannen zowel zelfstandig als in teamverband op te kunnen pakken. Verder werk je mee aan de uitvoering van multidisciplinaire projecten en draag je actief bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Je kunt deze expertise combineren met een flexibele instelling.
Voor aanvullende informatie, klik hier....

 

Grontmij zoekt een sr adviseur landelijk water
Wij zoeken voor ons team een senior adviseur landelijk water die zich verantwoordelijk stelt voor de projectleiding bij multidisciplinaire projecten op het gebied van integraal waterbeheer, beekherstel, natuurontwikkeling en waterkwaliteitsvraagstukken. Je voert overleg met onze opdrachtgevers, je spreekt projectdoelen en - plannen door en je stelt offertes op. Binnen de projecten ben je niet alleen verantwoordelijk voor de bewaking van kwaliteit, planning en budget, maar lever je ook een belangrijke inhoudelijke bijdrage. De specifieke kennis die je inbrengt, ligt op het vlak van hydrologie of integraal waterbeheer.
Voor aanvullende informatie, klik hier....